Prepoznat napor bh. vlasti: Svjetska banka odobrila BiH 74,50 miliona eura za fiskalne reforme

objavljeno: 24.03.2017. u 10:38

Odbor direktora Svjetske banke odobrio je zajam IBRD-a od 74,50 miliona eura (80 miliona američkih dolara) Bosni i Hercegovini za Operaciju za razvojnu politiku javnih finansija. Taj će program osigurati budžetsku podršku za poticanje donošenja politika od vlasti u BiH, kojima bi se unaprijedile javne finansije i smanjili fiskalni pritisci u srednjoročnom periodu.

BiH ima jedan od najvećih javnih sektora u svijetu u odnosu na obim svoje ekonomije, pri čemu rashodi generalne vlade čine gotovo 44 procenta BDP-a u 2016, a javna preduzeća još više povećavaju zastupljenost javnog sektora u ekonomiji.

- Postoji dosta prostora za prilagođavanje veličine i povećanje efektivnosti javnog sektora. Operacija za razvojnu politiku javnih finansija pruža podršku za mjere na smanjenju javne potrošnje za čak 2,3 procenta BDP-a u srednjoročnom periodu i postavlja temelje za dalje strukturalne reforme u pravcu efektivnijeg javnog sektora - navodi se u saopćenju Ureda Svjetske banke u BiH.

Reformske mjere u okviru ovog programa smanjuju rigidnosti tržišta rada i nabavke lijekova, te utiru put za pokrivanje neizmirenih obaveza i dublje strukturalne reforme na upravljanju javnim finansijama, finansiranju zdravstvenog sektora i restrukturiranju preduzeća u državnom vlasništvu.

Taj program ima uporište u Reformskoj agendi koja predstavlja sveobuhvatan program strukturalne transformacije i podržavaju je sve vlade u BiH i svi razvojni partneri, uključujući Evropsku komisiju, Međunarodni monetarni fond i Grupaciju Svjetske banke.

- Odobreni program prepoznaje napore vlasti u BiH na postizanju održivije javne potrošnje u srednjoročnom periodu - rekla je direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan Ellen Goldstein dodajući da je rješavanje pitanja glomaznog i neefikasnog javnog sektora jedan od najznačajnijih aspekata Reformske agende zemlje, koja je dizajnirana da transformira ekonomiju u skladu s kriterijima Evropske unije i da ubrza rast i otvaranje radnih mjesta.

Program ima uporište u reformama predviđenim u okviru dijela Reformske agende koji se odnosi na javne finansije, što ima za cilj osiguranje fiskalne održivosti u ambijentu oporavka ekonomskog rasta. To je i centralni dio Okvira partnerstva Grupacije Svjetske banke sa Bosnom i Hercegovinom, odobrenog u decembru 2015. Okvir predviđa oko 750 miliona dolara novih zajmova od Svjetske banke u periodu 2016-2020, u zavisnosti od obima i toka implementacije reformi.

Portfolio aktivnih projekata Svjetske banke u BiH uključuje 11 operacija ukupne vrijednosti 497 miliona dolara. Oblasti za koje se pruža podrška obuhvataju transport, zapošljavanje, energetsku efikasnost, lokalnu infrastrukturu, okoliš, šumarstvo, upravljanje vodama, saopćeno je iz Ureda Svjetske banke u BiH.