Pandemija koronavirusa je u mnogo čemu vjerovatno usmjerila rad Vlade u drugom pravcu, jer ste neposredno pred proglašenje stanja prirodne i druge nesreće preuzeli dužnost. Šta je ipak ostao Vladin prioritet u radu uprkos pandemiji?

U pravu ste! Bio je to start iz pete brzine. Naime, odmah po preuzimanju mandata morali smo hitno i efikasno da reagujemo da bismo prije svega zaštitili zdravlje i živote građana u Kantonu. Ipak, dok je kriza trajala radili smo i na pripremama za realizaciju najavljenih projekata. Čim su se stvorili uslovi krenuli smo raditi ubrzano, u želji da nadoknadimo izgubljeno vrijeme.

U zadnjih par mjeseci puno smo uradili u segmentu javnog prevoza i infrastrukture. Aktivno radimo na projektu Prve transverzale, raspisali smo javni poziv za izbor izvođača radova za izgradnju prve dionice, od Mašinske škole do ulice Braće Begić, sa kružnim tokom kod Američke ambasade. Očekujemo da početkom augusta izvođači radova krenu s izgradnjom ove dionice dužine od oko 850 m, u vrijednosti od 21,9 mil KM. Pripremamo se i za početak radova na izgradnji tunela Kobilja Glava u vrijednosti od oko 30 miliona eura. Sa Općinom Novi Grad, pokrenuli smo aktivnosti s ciljem početka gradnje kružnog toka na Devetoj transverzali kod Centra Safet Zajko.

Nedavnim potpisivanjem Sporazuma između Kantona i Općine Novo Sarajevo, nakon više od deset godina odblokiran je zastoj i stekli su se uslovi za pokretanje aktivnosti na kompletiranju Južne longitudinale kroz Grbavicu. Naime, nakon izgradnje zamjenskog stambeno–poslovnog objekta planirano je rušenje postojećeg i na njegovom mjestu izgradnje kružnog toka, čime će se spojiti dva izgrađena dijela ove važne gradske saobraćajnice.

U Kantonu Sarajevo trenutno je 50 aktivnih gradilišta i realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata od javnog interesa. Navest ću samo njih nekoliko. U toku su radovi na regionalnoj cesti Dariva – Hreša u dužini od 450 metara. Vrijednost ovih radova iznosi 320.000 KM, a podrazumijevaju kompletnu rekonstrukciju, proširenje saobraćajnice, izgradnju novih slivnika za oborinsku vodu te horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. Završena je sanacija dijela ulice Safeta Hadžića u dužini od 715 metara. Vrijednost radova iznosila je 220.000 KM.

Sanacija ulice Srđana Aleksića u dužini od 220 metara je u toku. S obzirom da se ova ulica nalazi na spoju s ulicom Džemala Bijedića gdje je planiran kružni tok, neće se raditi kompletna ceste, nego će se uklopiti s projektom rekonstrukcije ulice Džemala Bijedića. Procijenjena vrijednost radova iznosi 200.000 KM.

Kada je u pitanju ulica Džemala Bijedića, u toku je rekonstrukcija i proširenje, po dvije trake u dužini od 950 metara, od Devete do Sedme transverzale. Vrijednost radova na ovoj dionici je oko dva miliona KM, a ukupna vrijednost projekta proširenja u dužini od 2,3 kilometra iznosi 6,5 miliona KM.

Okončani su i radovi u djelu ulice Muje Šejte u dužni od 1.300 metara. Vrijednost radova iznosi oko milion KM, od čega je Direkcija za puteve izdvojila 580.000, dok je ostatak sredstava osigurala Općina Vogošća. Procijenjena vrijednost radova u ulici Skendera Kulenovića u Vogošći, u dužini od 280 metara, iznosi 365.000 KM. Osim kompletne rekonstrukcije, radovi podrazumijevaju i proširenje površine za parking te izgradnju pješačkih staza.

Prije petnaest dana smo preduzeću GRAS, u saradnji sa UNDP-jem, uručili devet minibusa. Radimo na evaluaciji prispjelih ponuda za kupovinu 25 trolejbusa u iznosu od oko 15 miliona eura, rok isporuke je 12 mjeseci po potpisivanju ugovora. Dodatno smo unaprijedili proces nabavke 15 novih tramvaja, koji će koštati oko 30 miliona eura, a u saradnji sa EBRD-om objavljen je javni poziv krajem juna. Sa UNDP-jem trenutno realiziramo 18 projekata u ukupnoj vrijednosti od oko 32 miliona KM, od kojih Vlada KS osigurava preko 26 mil., dok će šest miliona biti donatorska sredstva.

Tu je i projekt Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate koji obuhvata izgradnju 24 nova tramvajska stajališta
vrijednosti od preko 12,1 milion KM. U toku je procedura javne nabavke po EBRD procedurama izbora izvođača radova i potpisivanje ugovora vrijednog 20 miliona eura za sanaciju, rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge, od Marijin-Dvora do Ilidže.

Pred izborom smo izvođača radova za izgradnju podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska kod Hitne pomoći sa dvije etaže, te parking površinom na samom platou sa oko 330 parking mjesta. Završetak izgradnje se očekuje za četiri mjeseca.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture je u okviru implementacije projekta proširenja proširenja sanitarnog odlagališta „Smiljevići“ planiralo izgradnju 10.000 m2 nove sanitarne plohe koja bi trebala zadovoljiti potrebe KS u toku 2020./2021.godine. Za ovaj projekat izdvojena su sredstva u iznosu od 1.108,994 KM.

Također, ovo ministarstvo radi i na unapređenju operativnih kapaciteta javnih komunalnih preduzeća "Rad" i "Park" i "Vodovod". Svrha projekta je jačanje operativnih i tehničkih kapaciteta ovih preduzeća s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga građanima i građankama KS kroz nabavku opreme, materijala i vozila.

Pored pobrojanih infrastrukturnih projekata, radimo i na drugim projektima iz oblasti komunalne privrede, obnove vodovodne mreže i drugo.

Koliko je Vlada KS pomogla privrednicima i radnicima u saniranju posljedica pandemije koronavirusa? Možete li dati konkretan prikaz stanja po tom pitanju?

Bio bih najsretniji premijer na svijetu da smo kao zemlja bili u poziciji da još jače odgovorimo na potrebe naših privrednika. Ipak, čim su nam uslovi to dozvolili, donijeli smo takozvani "Korona zakon", na osnovu kojeg smo privredu oslobodili većeg dijela fiskalnih i parafiskalnih nameta, propisali mjere podrške, olakšica i štednje. Prije toga smo donosili određene kratkoročne mjere među kojima su oslobađanje od plaćanja zakupa poslovnih prostora, čiji je zakupodavac Kanton, zatim podrška za isplatu minimalne plate za subjekte čiji je rad zabranjen naredbama nadležnih organa.

Nakon sedam dana od usvajanja pomenutog zakona, donesen je i Program kratkoročnih i srednjoročnih mjera, njih blizu 20, u ukupnoj vrijednosti od oko 216 miliona KM, od čega se oko 43,2 miliona KM odnosi na direktnu podršku privredi za održavanje nivoa zaposlenosti i očuvanje radnih mjesta, a oko 156 miliona KM na podršku revitalizaciji privrede kroz grantove, kredite i drugo.

U Budžetu je otvorena i posebna budžetska stavka: Fond – podrška privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, sa inicijalnim sredstvima u iznosu od pet miliona KM. Ukupno je pozitivno riješeno 2.758 zahtjeva za isplatu neto plaće samo za mart u vrijednosti od preko dva miliona KM, čime je obuhvaćeno tačno 12.303 radnika. Do sada je isplaćen 1,5 milion KM, dok će za isplatu dodatnih pola miliona biti potrebno da Vlada FBiH izvrši uplatu tranše sredstava od MMF-a u iznosu od oko 37 miliona KM za Kanton Sarajevo. Ova sredstva su preduslov i za isplatu neto plata za april i maj za oko 12.000 zaposlenih. Federalni nivo kasni i vršimo stalni pritisak da se sredstva prenesu kantonu s ciljem isplate preuzetih obaveza. Sve općine u Kantonu Sarajevo, osim Starog Grada, su na osnovu sporazuma sa Kantonom, raspisale javne pozive za podršku fizičkim licima obrtnicima, koji su registrirani na općini.

Na osnovu sporazuma Vlade KS i Turističke zajednice, bit će isplaćena namjenska sredstva turizmu iz Turističke zajednice KS u iznosu od 1 mil. KM. To je odlična mjera podrške Turističke zajednice turističkim radnicima i za sada je Turistička zajednica KS jedina u BiH, koja se odlučila za ovakvu mjeru podrške. Za turizam je to zaista kap u moru, ali nedostajuća sredstva za isplate plata za april i maj, u turizmu, preuzet će Vlada KS.

Direktna pomoć privredi su i kreditna sredstva Razvojne banke FBiH u ukupnom iznosu od 32 mil KM, a koristit će se za implementaciju većeg broja projekata na kojima se trenutno radi, a njihov cilj je oživljavanje i očuvanje privrede u Kantonu Sarajevo.

Vlada KS je intenzivno sarađivala sa UNDP-jem u vezi s nabavkama medicinske opreme za potrebe tretmana stanovnika zaraženih od COVID-19. Ranije je saopćeno kako je Vlada KS izdvojila novac za 30 respiratora i kako će UNDP također dati dio novca za te nabavke. Šta se desilo s tim? Čini mi se da javnost nije obaviještena o toj nabavci?

Naprotiv, javnost je vrlo detaljno i kontinuirano obavještavana o toj nabavci. Saradnja sa UNDP-em u postupku nabavke, dala je zaista dobre rezultate. Prate se potrebe, preporuke nadležnih međunarodnih i domaćih tijela, ne naručuje se ništa što nije neophodno. Do sada je isporučeno ukupno devet respiratora. U prvoj fazi je stiglo njih pet, a u drugoj četiri. Deset respiratora trebalo bi stići do kraja jula.

Kroz saradnju sa UNDP-em osigurali smo transparentnost i ekonomičnost postupaka, a na uložena budžetska sredstva stekli smo povjerenje donatora, te osigurali i velika dodatna donatorska sredstva, tako da smo ovim modelom udruživanja budžetskih i donatorskih sredstava uspjeli obezbijediti puno više materijala i opreme za borbu protiv pandemije, a da pri tome nismo potrošili ni pun milion KM od raspoloživih devet miliona KM, osiguranih za ove namjene. Štedili smo i racionalno se odnosili prema budžetskim sredstvima. Ne znamo šta nas čeka u budućnosti, jer kao što vidimo na žalost korona se ne smiruje, naprotiv!

Zavod za javno zdravstvo je u blizini Opće bolnice dobio prostor da formira izolatorij za potrebe Kantona Sarajevo kada je iz tog objekta iseljen Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Kako je moguće da taj objekat još nije adaptiran za potrebe pacijenata od COVID-19, u čemu je problem?

Jednostavno! Vlada FBiH je tek na sjednici održanoj 2. jula 2020. godine donijela ispravnu Odluku kojom je kantonalnom Zavodu data saglasnost za izvođenje radova na adaptaciji objekta bivšeg Armijsko-medicinskog centra u svrhu prilagođavanja za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo. Ovaj centar može privremeno biti korišten za potrebe izolatorija za pacijente zaražene koronavirusom u Kantonu Sarajevo.

Rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu obezbijedili smo sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju u iznosu od 400.000 KM, koja su u fazi realizacije. Na prošloj sjednici Vlade KS donijeli smo i konkretne zaključke da se pripremi neophodna projektna dokumentacija, kako bi se po proceduri krenulo u realizaciju ovog važnog projekta. Podsjetiću vas da je ova inicijativa došla od Vlade KS i našeg Zavoda za javno zdravstvo.

Šta Vi kao premijer kažete svome ministru zdravstva i vladinim službama, direktorima zdravstvenih institucija..., kada oni javno saopćavaju da u Kantonu Sarajevo još nije definiran "put pacijenta"? Kažete li im bilo šta? Da li je vama u Vladi to uopće bitno da se riješi, jer samim tim što nije riješeno, čini se da vam nije ni bitno?

Termin "put pacijenta" je novina ne samo za naš već i za ostale kantone. Više je nego očigledno da postoji potreba jasne primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH i ostvarivanje zdravstvene zaštite pacijenta kroz primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Mi smo već završili sve aktivnosti na izradi dokumenta "Način pružanja zdravstvenih usluga od primarnog, sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo", a implementacija je u toku.

Utvrđena je lista stanja i bolesti primarnih, sekundarnih i tercijarnih usluga u javno-zdravstvenim ustanovama u Kantona Sarajevo. Paralelno smo radili na popunjavanju kadrovskih kapaciteta Opće bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš". Nakon završetka konkursnih procedura, bit će uspostavljeno urgentno zbrinjavanja pacijenata 24/7 u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" uz ostale usluge u svim zdravstvenim ustanova u KS koje se ne mijenjaju i čiji obim davanja usluga ostaje nepromijenjen. Dakle, radi se o vrlo važnom pitanju, jednom od onih koja u oblasti zdravstva nisu riješena tokom čitavog poslijeratnog perioda i to je pitanje visoko na listi prioriteta Ministarstva zdravstva KS. Vlada je ministarstvu odobrila sve tražene resurse koji se odnose na uređenje ovog pitanja, a prije svega zapošljavanje novog neophodnog kadra, obnovu institucija, nabavku opreme i drugo.

Zdravstveni radnici i dalje štrajkuju, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Ako ne dođe do dogovora prijete generalnim štrajkom. Hoćete li udovoljiti njihovim zahtjevima i kako ćete riješiti ovaj problem s kojim se suočavala i prethodna vlada?

Mi smo nažalost naslijedili štrajk Sindikata radnika u zdravstvu. Još u junu smo pokrenuli pregovore u vezi zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo. Imenovali smo novi i pregovarački tim koji se sa sindikatom sastao pet puta do 1. jula ove godine. Na žalost, Kolektivni ugovor nije usaglašen, a sporna su ostala tri pitanja. Prvi je zahtjev Sindikata da se zaključi granski kolektivni ugovor. Našem Pregovaračkom timu nije bilo prihvatljivo da ugovor ima karakter granskog kolektivnog ugovora, jer u KS postoje četiri sindikata u oblasti zdravstva od kojih su tri reprezentativna i to Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo, Sindikat Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sindikat radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo. Mi nemamo zakonski osnov da samo sa jednim sindikatom potpisujemo granski kolektivni ugovor.

Drugi neusaglašen zahtjev je bio da ugovor ima retroaktivnu primjenu, što nije bilo, jer retroaktivna primjena ugovora nije moguća kada se radi o financijskim potraživanjima. I treće, rekao bih najvažnije pitanje je pitanje neophodnih financijskih sredstava za implementaciju Kolektivnog ugovora. Sindikat je izračunao da je za implementaciju ovog prijedloga Kolektivnog ugovora neophodno oko 8.000.000 KM, dok je prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, neophodno 13.081.668 KM, što je razlika od preko 5.000.000 KM u izračunu.

Također, proces pregovaranja je opterećen i činjenicom da je u ranijem sazivu Vlade, potpisan i ugovor sa Sindikatom doktora medicine i stomatologa, prema kojem u slučaju povećanja koeficijenata radnicima čije interese zastupa Sindikat radnika u zdravstvu, slijedi i obavezujuće usaglašavanje koeficijenata za doktore medicine i stomatologije, što je novih oko 4.1 mililion KM. Dakle, za ispunjenje navedenih obaveza, neophodno je osigurati preko 17.000.000 KM prema podacima iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, a tih novaca jednostavno u ovom času nema!

Sredstva koja su bila na rezervi u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u iznosu od 8 miliona KM, a koja su bila načelno planirana za predmetne potrebe ugovaranja ovog kolektivnog ugovora, jednoglasnom odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, odvojena su za potrebe borbe protiv pandemije. Sredstva su, kao što građani znaju, trošena vrlo racionalno, još uvijek je od ovog iznosa neutrošenih oko 7 miliona KM, ali Vlada ih ne može ugovoriti za tražene namjene Sindikata, bez nove odluke Skupština KS o njihovoj prenamjeni tj. njihovom ponovnom vraćanju na rezervu ZZOKS. Dakle, radi se isključivo o objektivnim okolnostima i pregovarački tim Vlade KS i Vlada, su pozvali Sindikat da ozbiljno razmotriti pismo i financijsku procjenu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te se vrati za pregovarački stol i skupa sa Pregovaračkim timom Vlade Kantona, nastavi tražiti najbolja rješenja i vrijeme da se na obostrano zadovoljstvo, okončanju pregovori o predmetnom kolektivnom ugovoru. Ovo jednostavno nije dobar trenutak za takve odluke.

Dok je prethodna Vlada radila otvorenije prema javnosti, sa mnoštvom informacija, podataka, vi to radite drugačije, teže je doći do informacija, zašto je to tako?

Od početka našeg mandata smo otvoreni prema javnosti, tako će i ostati. O svim aktivnostima Vlade, redovno izvještavamo i informacije su svima dostupne. Više smo posvećeni konkretnim i vidljivim rezultatima i projektima, a što opet prati dnevno informisanje o provedenim aktivnostima po resorima. Siguran sam ga naši građani razumiju da smo na samo početku svu svoju energiju usmjerili da zaustavimo širenje virusa i da zaštitimo svakog građanina. Nakon toga morali smo se hitno posvetiti revitalizaciji privrede a ujedno sustizati dinamiku naših zacrtanih projekata. Naravno da nam je komunikacija s građanima ključna za uspjeh svake naše inicijative, ma koliko ona bila velika ili mala. Ova Vlada ima odgovornost i hrabrost da sa građanima komunicira otvoreno, baš kako smo i jučer, prvo otišli pred zgradu Predsjedništva BiH i u punom sastavu Vlade, odali počast i ispratili identificirane srebreničke žrtve, a nakon toga, sa druge strane te iste zgrade, obratili se na protestnom skupu i razgovarali sa predstavnicima sindikata radnika u zdravstvu o njihovom zahtjevu za povećanje platnih koeficijenata.

Mi smo tu u službi građana. Moj tim se trudi da prati reakcije i da osluškujemo potrebe svih koji žive i rade u našem Kantonu. Budite sigurni da tu nećemo stati i da ćemo se truditi da budemo još otvoreniji i transparentniji od svih vlada do sada.