Nakon što je Skupština utvrdila ovaj nacrt, on ide u javnu raspravu od 30 dana.

Ono što se mijenja ovim zakonom ukoliko bude usvojen jeste da se porez na promet nekretnina neće plaćati u slučaju podjele bračne stečevine u slučaju razvoda braka, kao i u slučaju "razvrgnuća suvlasništva kada suvlasnici stiču posebne dijelove te nekretnine, nezavisno o udjelima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva".

Do sada je u Zakonu o porezu na promet nekretnina bilo određeno da se poreza oslobađa državljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivalište na području Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 30 metara kvadratnih za prvog člana domaćinstva a za svakog narednog člana domaćinstva uvećava se za 15 metara kvadratnih, a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.

Dok bi sad mladi koji rješavaju prvi put stambeno pitanje bili oslobođeni plaćanja poreza za površinu od 45 metara kvadratnih za vlasnika i po 15 metara kvadratnih za svakog od njegovih članova domaćinstva.

Navodi se između ostalog da "porez na promet nekretnina ne plaća državljanin BiH do 38 godina starosti koji ima prebivalište na području KS najmanje godinu dana prije zaključenja ugovora o kupovini stana ili kuće koji nema niti je imao stan ili kuću u svom vlasništvu na teritoriji BiH, ukoliko je oženjen / udata njegov bračni partner nema stan ili kuću u svom vlasništvu koje čine bračnu stečevinu, ukoliko živi u vanbračnoj zajednici njegov vanbračni partner nema stan ili kuću u svom vlasništvu".

Novim zakonom bi se porez na naslijeđe umjesto dosadašnjih osam posto plaćao u iznosu od pet posto.

Porez na poklon u važećem zakonu kako se navodi ne plaćaju djeca, bračni partner i roditelji poklonodavca, dok bi izmjena obuhvatala djecu, unuke poklonodavca čiji je roditelj, dijete poklonodavca, umro ili proglašen mrtvim, bračni partner, vanbračni partner, roditelji poklonodavca.

Zastupnici su razmatrajući Nacrt zakona istakli kako je odredba da se oslobađaju plaćanja poreza osobe koji prvi put rješavaju stambeno pitanje do 38 godina starosti diskriminatorna i da se dobna granica treba izbrisati, kako bi se olakšala kupovina stana ili kuće, odnosno rješavanje stambenog pitanja svim građanima KS naročito jer se teže i dolazi do sredstava za kupovinu stana ili kuće zbog uslova kreditiranja kod banaka.

Pojedini zastupnici također su istakli kako je tebalo da se mijenja cijeli zakon koji bi obuhvatio sve predložene izmjene.

Zastupnik Haris Zahiragić je tokom rasprave u Skupštini kazao da nije velika poticajna mjera kada su u pitanju izmjene zakona, ali da će je podržati.

Također je kazao kako bi se trebalo uvesti da se plaća porez za svaku narednu nekretninu koja se kupuje, odnosno da sa brojem nekretnina i iznos poreza raste.