Vasića je Osnovni sud u Zvorniku pravosnažno osudio na deset mjeseci zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih povreda sugrađaninu, a odbijen je njegov zahtjev da mu se zatvorska kazna pretvori u novčanu.

Glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić potvrdila je da odluka CIK-a BiH nije pravosnažna i da Vasić ima pravo žalbe u roku od dva dana od prijema odluke CIK-a BiH.

Podsjećamo, u članu 1.10 Izbornog zakona BiH se navodi: "Izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže".

CIK BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak mandata, odnosno od saznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ vlasti u kojem je izabrani član imao mandat.

Na zahtjev CIK-a, sud u Zvorniku im je juče dostavio odluku o pravosnažnoj presudi Vasiću.