- Jedan od onih koji su saslušani 1992. godine imao je 16 godina. Šta on mogao znati o ratnim dejstvima na području Bratunca, toga se teško sjetiti i nama koji smo bili pripadnici Armije RBiH, sada, 28 godina nakon rata - kaže predsjednik Saveza RVI Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović.

Koordinacija boraca TK, koja obuhvata i pripadnike Armije RBiH iz Podrinja, uputit će dopise Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara u kojem će tražiti da se zaštite povratinici u RS.

- Mi nemamo ništa protiv da se istraže svi zločini, ali mi želimo da to radi Sud BiH jer ne želimo da nas privodi, ispituje i istražuje policija koja je tokom agresije na BiH počinila veliki broj zločina, posebno u Podrinju - kaže Hasanović.

Zaista je indikativno da je za PU Zvornik zanimljiv navodni napad na srpsko selo Loznicu, kod Bratunca, a da prije toga nisu temeljito istražili masovne zločine "Arkanovaca" na ovom području, osnivanje logora u školi "Vuk Karadžić" u Bratuncu gdje su počinjena brojna ubistva i vršena monstruozna mučenja, masovna strijeljanja Bošnjaka poput onog u Glogovoj, sve zločini koji su se desili prije juna 1992. godine i napada na jedno srpsko selo.

- Nije svrha ovih poziva da se istraže ratni zločini. Svrha je izbrisati Piriće jer je Bratunac najbolje povratničko mjesto u BiH. Traži se način da se ti ljudi ponovo rasele, a Bratunac je kompletan na Drini, gdje, po nekima, Bošnjacima nije mjesto - kaže Hasanović koji je i sam rođen u spomenutom selu.

Na saslušanje će se sutra odazvati Izet Ibrić iz Pirića, koji je poziv dobio 15. maja. On kaže da se vratio prije 12 godina i da do sada nije imao problema.

- Što ću im ja, nisam bio tamo i ništa drugo. Želim apelovati samo da nas neko zaštiti. Oni koji su bili djeca tokom rata sada dobijaju pozive - kaže Ibrić, koji kaže da se ne plaši za sebe i svoju porodicu.

Slične pozive nedavno su dobijali povratnici u zvornička sela, a sada su, izgleda, na redu Bratunčani.