U strukturi javnih prihoda, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu od 390.200.648 KM, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica u iznosu od 364.235.090 KM, porez na promet nepokretnosti i prava 58.533.053 KM. Porez na imovinu, nasljeđe i poklon 31.681.349 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza 284.152 KM, takse i naknade u iznosu 465.479.429 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 35.518.780 KM, članarine 7.062.870 KM i ostali javni prihodi u iznosu od 2.959.587 KM.

U istom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.832.273.136 KM.

U strukturi doprinosa od januara do augusta 2022. godine naplaćeni su doprinosi za PIO/MIO u iznosu od 1.587.117.794 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.115.356.053 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu od 129.799.288 KM.