- Naime, prema stavu Kolegija tužilaca, suštinski se na Skupštini KS nije razmatrao izvještaj o radu KTKS za 2020. godinu, već se skupštinska govornica iskoristila za preispitivanje rada tužilaca ovog tužilaštva na pojedinim predmetima za koje zastupnici u Skupštini nisu ovlašteni - saopćeno je.

Kolegij tužilaca smatra da se iznošenjem u javnost paušalnih navoda da postoje slučajevi u kojima tužioci krše zakon i time nanose štetu oštećenim, nanosi velika šteta ugledu pravosuđa i podriva njegov autoritet, što nije u interesu demokratske države koja počiva na principu podjele vlasti, od kojih jednu granu čini i nezavisno tužilaštvo, niti je to u interesu njenih građana.

Prema stavu Kolegija tužilaca, ne radi se samo o pitanju zaštite integriteta pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija, nego pitanju zaštite pravosuđa od neprimjerenih utjecaja zakonodavne vlasti na njenu nezavisnost.

- Podsjećamo da je pravo svakog građanina, a time i svakog zastupnika Skupštine KS, da ukoliko imaju saznanja da pojedini tužioci krše zakon to i prijave nadležnim organima - navode iz Kolegija tužilaca.

Kolegij tužilaca KTKS istovremeno podsjeća da su institucije koje su u okviru svojih nadležnosti ovlaštene i dužne da nadziru ili prate rad Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, upoznate sa izvještajem o radu Tužilaštva KS za 2020. godinu, kao i sa radom u pojedinim predmetima koji su pomenuti u zastupničkoj diskusiji.