Podržan prijedlog izmjena Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH

objavljeno: 06.02.2018. u 15:56

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH podržala je danas principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona kojim se detaljnije pojašnjava izbor policijskih službenika u Odbor za žalbe policijskih službenika. Razlog za donošenje ovog zakona je uočena neusaglašenost zakonskih odredbi koje propisuju izbor policijskih službenika u sastav Odbora za žalbe policijskih službenika.

Predloženim zakonom definirano je da svako policijsko tijelo BiH koje ima status upravne organizacije predlaže ministru sigurnosti BiH po dva policijska službenika za članove Odbora za žalbe, od kojih će ministar predložiti četiri policijska službenika Vijeću ministara BiH na izbor i imenovanje.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je, obrazlažući predloženi zakon, pojasnio da je postojeći Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH donesen prije nego što je uspostavljena Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH.

- SIPA i Granična policija predlažu članove, policijske službenike, u Odbor za žalbe, ali nema direkcije za policijsku kordinaciju - naveo je ministar Mektić.

Dodao je da je to agencija sa oko hiljadu policijskih službenika, te da misli da bi iz te direkcije trebao da bude najmanje jedan policijskih službenik koji bi bio član Odbora za žalbe policijskih službenika.

Po njegovim riječima, korektno bi bilo da predstavnik svake policijske strukture na nivou BiH ima najmanje jednog svog predstavnika.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je podržan prijedlog članova Zajedničke komisije Borislava Bojića, Ognjena Tadića i Darka Babalja, te Kluba poslanika SNSD-a kao i Kluba srpskog naroda u Domu naroda PSBiH da kandidat za poziciju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH bude dosadašnji parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović.

Predsjedavajući Zajedničke komisije Sifet Podžić je podsjetio da, u skladu sa zakonom, Zajednička komisija predlaže vojnog povjerenika kojeg bira Parlamentarna skupština BiH.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH usvojila je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2017. godinu te je podržala Plan rada Nezavisnog odbora za 2018. godinu.