Kako je saopćeno iz Tužilaštva, optužnicom su obuhvaćeni Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić, F.H. Srebrena malina d.o.o. Srebrenica, te Jelka Milićević.

Optuženima Fadilu Novaliću, Fahrudinu Solaku i Fikretu Hodžić, kao i pravnoj osobi F.H. Srebrena malina d.o.o. Srebrenica, stavlja se na teret da su počinili kaznena djela:

- Udruživanje radi činjena kaznenih djela iz člana 249. KZBiH, a u vezi sa krivičnim djelima:
- Zloupotreba položaja ili ovlasti, iz člana 383. KZFBiH
- Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, iz člana 219. KZBiH,
- Pranje novca, iz člana 209. KZBiH,
- Krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, iz člana 261. KZFBiH,
- Krivotvorenje službene isprave, iz člana 389. KZFBiH,
- Povreda obveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga i sastavljanja finansijiskih izvještajaa i njihovo falsifikovanje ili uništavanje, iz člana. 262. KZ RS.

Optuženoj Jelki Milićević se stavlja na teret da je počinila kazneno djelo nesavjesan rad u službi iz člana 387. KZFBiH.

Optužnicom se optuženima stavlja na teret počinjenje navedenih krivičnih djela u vezi sa nabavkom 100 komada respiratora u vrijednosti od 10.530.000,00 KM, te zaštitne opreme u vrijednosti od 2.900.000,00 KM za potrebe borbe protiv koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine u vrijeme neposredno nakon proglašenja stanja nesreće, navodi se u saopćenju Tužilaštva.

- Optuženom Fadilu Novaliću se stavlja na teret da je koristeći okolnosti proglašenja pandemije, kao i kapacitete ovlasti premijera u Vladi Federacije BiH osmislio plan nezakonite isplate budžetskih sredstava za potrebe kupovine sredstava i opreme za borbu protiv korona virusa.

U tom su se planu u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi pridružili Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravna osoba F. H. Srebrena malina d.o.o. Srebrenica. Ova udružena grupa potom je nabavila 100 komada respiratora ACM812A po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni – za potrebe liječenja bolesti COVID-19, usljed čega je po budžet Federacije BiH nastupila imovinska šteta i omogućeno sticanje protivpravne imovinske koristi koja bi bila podjeljenja između pripadnika udružene grupe - navodi se u optužnici.

Optužena Jelka Milićević, tereti se da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi jer je svjesnim kršenjem zakona i drugih propisa omogućila ovakvu nabavku respiratora, a potom propuštanjem svojih zakonom propisanih dužnosti nije spriječila nastupanje štetne posljedice.

Istraga protiv osumnjičenog Aleksandra Zolaka nastavlja se u odvojenom predmetu jer je istraga proširena u odnosu na postojanje osnova sumnje da su i u drugim slučajevima od Agencije za lijekove i medicinska sredstva donošene nezakonite odluke.

- Tužilaštvo BiH istovremeno obavještava javnost da se nastavlja istraga protiv više drugih osoba u odnosu na krivično djelo pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog  djela, a u odnosu na postupak nabavke i raspodjele respiratora koji su predmet ove optužnice - navode iz Tužilaštva.