Posebna sjednica sazvana je na zahtjev pedsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojem je odobreno uvodno obraćanje od 90 minuta. Na samom početku zasjedanja nove mandate preuzeli su Budimir Balaban umjesto preminulog Alesandra Fulurije, te Dragan Knežević (SNSD) umjesto Nedeljka Ćorića koji je izabran za ministra saobraćaja i veza RS. Balaban je na posljednjim izborima bio na listi NDP-a, zatim prešao u Demos, a sada se izjasnio da će djelovati kao samostalni zastupnik.

To je naišlo na oštre ktirike zastupnika Nebojše Vukanovića (SDS) koji je poručio da je politička korupcija legalizovana u Narodnoj skupštini RS-a, te istakao da "ni najbolji matematičar ne bi mogao izračunati koliko zastupnika je promijenilo poilitičke dresove u ovom sazivu".

- Toliko je preletača, da se ne zna ko gdje leti. Molim vas da donesemo zakon i izmijenimo poslovnik, te tako zaustavimo političku prostituciju i davanje privida legalitetu - rekao je Vukanović.

Za posebnu sjednicu je pripremljen materijal pod nazivom "Informacija o primjeni Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma", a u kojoj se, između ostalog,  ističe da je visokI predstavnik uveliko prekoračio ulogu dodijeljenu Aneksom 10, te da je u vezi s tim u potpunosti opravdano ignorisanje diktata visokog predstavnika nametnutih kršenjem ograničenja njegovih ovlaštenja.

- Osim toga, poštovanje suvereniteta BiH i vladavina prava nalažu zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika - stoji u skupštinskom materijalu.

Ocjenuje se i da je neizabrani strani zvaničnik bez ikakve odgovornosti, koji je prisvojio neograničena izvršna, zakonodavna i sudska ovlaštenja koja ne podliježu nikakvoj reviziji,  nespojiv sa pojmom suvereniteta i evropskim putem BiH.

Ističe se da BiH mora postati zemlja koja može da upravlja sama sobom, da bi se mogla kvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji, te da to nije moguće sve dok visoki predstavnik bude prisutan u BiH i dok bude prisvajao ovlaštenje da putem odluka nameće zakone, mijenja ustav i kažnjava kako mu se prohtije, uz potpuno prenepregavanje dejtonskog ustavnog sistema i međunarodnog prava.

Navodi se i to da, ako BiH želi da postane država sa punim suverenitetom i članica Evropske unije, prisustvo visokog predstavnika u BiH mora se okončati.   

- Uzevši u obzir sve navedeno, kao i značajan doprinos visokih predstavnika produbljivanju nerazumijevanja i netrpeljivosti između konstitutivnih naroda kao nosilaca suvereniteta BiH, krajnje je vrijeme da, umjesto novog pokušaja bespravnog i nezakonitog imenovanja novog visokog predstavnika, Кancelarija visokog predstavnika bude zatvorena - zaključuje se.