Veliki je broj kompanija, ali i državnih ustanova, odnosno, institucija, koje duguju državi za neuplaćene poreze i doprinose. Među njima su i zdravstvene ustanove poput bolnica i domova zdravlja. Kako saznajemo u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, 21 zdravstvena ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine ima ukupan dug od 117.516.737,36 KM. Među najvećim dužnicima je Sveučilišna klinička bolnica Mostar, zatim Opća bolnica Konjic.

- Prema službenim evidencijama nadležnih kantonalnih poreznih ureda za prinudnu naplatu, javne zdravstvene ustanove imaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda. Na dan 30.11.2019. godine u postupku prinudne naplate 21 zdravstvena ustanova ima ukupan dug u iznosu od 117.516.737,36 KM. Od toga na glavnicu se odnosi 102.832.759,75 KM, a na kamatu 14.683.977,61 KM - kazali su nam u Poreznoj upravi FBiH.

Dodaju da najveće iznose duga imaju porezni obveznici poput Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Opće bolnica Konjic, Kantonalne bolnice dr. Safet Mujić. Zatim, za poreze i doprinose duguje i Županijska bolnica "dr fra. Mihovil Sučić". Tu su i Dom zdravlja Drvar, DZ Konjic, JU Dom zdravlja Busovača, Dom zdravlja Livno...

Sveučilišna klinička bolnica Mostar za poreze, doprinose, takse i druge naknade, duguje više od 71 miliona KM. Opća bolnica Konjic ima dugovanja viša od 13 miliona KM. Dugovanja Kantonalne bolnice dr. Safet Mujić su nešto iznad 7,5 miliona KM, a oko sedam miliona Županijske bolnice "dr fra. Mihovil Sučić". Dom zdravlja Drvar duguje blizu četiri miliona KM, a DZ Konjic oko 2,8 miliona KM, dok DZ Busovača za poreze i doprinose duguje 2,3 miliona KM a DZ Livno 1,6 miliona KM. Dom zdravlja Glamoč je dužan oko milion KM...

Podsjećamo, u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu povećan je transfer za "sanaciju" zdravstvenih ustanova u Federaciji za 24 miliona KM i on ukupno iznosi 30 miliona KM. U Federalnom ministarstvu finansija su nam ranije pojasnili da će dio sredstava ići za dugovanja za doprinose jer su zdravstvene ustanove dobrim dijelom opterećene ovim obavezama.