Stari Grad

Kako je to Faktor ranije objavio, kandidat za načelnika Općine Stari Grad bit će Jusuf Pušina, dok će listu za Općinsko vijeće predvoditi aktuelni gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

Na petom mjestu liste će biti Nađa Berberović Dizdarević, unuka prvog predsjednika nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i osnivača SDA Alije Izetbegovića.

Pored Skake i Berberović Dizdarević, na listi za Općinsko vijeće Stari Grad su Emina Torić, Salih Išerić, Vedad Deljković, Adi Zahiragić, Srđan Simonović, Anera Kestendžić, Merima Arnautović, Miralem Sarija, Nedžma Džananović Miraščija, Ibrahim Divović, Branislava Rakonjac, Neđad Bićo, Vedad Šahović, Kerima Karavdić, Adnan Smajović, Amina Katica, Rizvan Halilović, Senad Kurahović, Delila Ćosović, Emir Kemura, Leila Ćurt, Alen Mašić, Tarik Buljugić, Mahira Mujan, Fahrudin Lošić, Nejra Bosnić, Ahmet Jusufović, Kemal Ibišević, Hena Lepić, Armin Buljugić, Adela Kajanija, Faruk Redžić i Ermina Uzunović.

Novo Sarajevo

Aktuelni načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo pokušat će obnoviti svoj mandat, a listu za Općinsko vijeće će predvoditi Hazim Bahtanović.

Na listi za Općinsko vijeće Novo Sarajevo ispred SDA još su Alma Čengić, Dejan Radović, Reuf Hafizović, Ernela Eminović, Hamid Bahto, Enes Kulović, Elma Šurković-Haračić, Jasna Saradžić, Meša Selimović, Irma Sokolović, Bahrudin Delić, Mubera Karkin-Kolašinac, Nebojša Simić, Davor Selak, Kanita Zolić, Amel Kamberović, Kerim Balić, Mehemed Cero, Nejra Aganović, Muhamed Mehmedagić, Amina Bučo, Alem Rizvanović, Adis Hadžihasanović, Almira Spahić, Vedad Hanjalić, Fikreta Nevesinjac, Elvir Gušo, Admir Ahmespahić, Naida Kustura, Selma Gušo, Snežana Omukić, Eldar Kovačević, Emir Ćosović i Ferida redžepi.

Centar

Kandidat SDA za načelnika Općine Centar bit će Nedžad Ajnadžić, a listu za Općinsko vijeće će predvoditi Velija Katica. Na listi su i bivši kantonalni ministri Abid Jusić i Ivica Šarić, te nekadašnji košarkaški reprezentativac BiH Damir Mirković.

Na listi SDA također su Lejla Khattab, Lejla Ćosović, Kenan Avdagić, Munib Milišić, Aida Jusić, Vedina Čordalija, Mirsad Selimović, Elvira Hasanović, Edin Šaković, Inda Handžić-Bašić, Jasmin Šljivo, Sandra Začinović, Mehmed Muharemović, Ezrema Boškailo, Abidin Deljanin, Eso Tucaković, Hemelina Ramić, Miralem Šenderović, Ajla Demirović, Edin Mirojević, Almir Šegalo, Amina Krama, Adnan Mirojević, Đenana Himzanija, Hamdija Hasanović, Asim Smajlović, Emina Durić, Alija Džigal, Nejra Durak, Armin Korman, Semir Bačinović i Alma Balić.

Novi Grad

Semir Efendić će pokušati osvojiti treći uzastopni mandat načelnika Općine Novi Grad, a listu SDA za Općinsko vijeće predvodit će nekadašnji direktor KJKP Vodovod i kanalizacija Nezir Hadžić. Sedmo mjesto na listi zauzima i nekadašnji golman fudbalske reprezentacije BiH i FK Željezničar Adnan Gušo.

Na listi SDA za Općinsko vijeće Novi Grad također su Edina Gabela, Tajib Delalić, Nejra Džanko, Hadžan Konjo, Elza Gaković, Darko Ninić, Edita Šandal, Jasmin Smječanin, Biljana Živković, Mirsad Gazibara, Sadžida Kajević, Alen Suljić, Nazif Osmanović, Elida Pehilj-Karić, Elvis Hodžić, Vahidijana Skopak, Sead Junuz, Alen Ahmethodžić, Merima Begić, Emir Šehović, Amela Kalkan, Amel Nikšić, Kenan Kolašinac, Adisa Avdić, Adnan Šabanović, Lejla Subašić-Velić, Adis Šahmanija, Senad Salčin, Ševka Kulovac, Admir Vejo, Edina Topuzović, Husein Šabić, Emir Duvnjak i Ilma Halilović.

Vogošća

Edin Smajić bit će kandidat SDA za načelnika Općine Vogošća, dok će listu za Općinsko vijeće predvoditi Migdad Hasanović.

Na listi SDA još su Sabiha Salčin, Nihad Hadžić, Bego Selimović, Samra Selimović, Edin Pašić, Muamer Kulo, Sevda Bećirović, Maja Alić, Jasmin Handžić, Merima Merdan, Haris Hrnjić, Anesa Sulejmanović, Mirza Gluhić, Imer Poričanin, Ajla Alić, Faris Fazlić, Sedina Huremović-Muratović, Edin Brkanić, Sedin Behlulović, Meliha Junuzović, Asif Hasanović, Emina Sjenar, Đevad Šašić, Mihrudin Salamović, Amina Omeragić, Medžid Hasković, Bajramka Stomornjak, Adnan Kantić, Almedin Mehić, Elma Korjenić i Faruk Turković.

Ilidža

Umjesto aktuelnog načelnika Senaida Memića, kandidat SDA za načelnika Općine Ilidža bit će Fikret Prevljak.

Listu za Općinsko vijeće će predvoditi Mahir Lokvančić, a na njoj su još Džana Šačić, Midhat Karić, Muhamed Omerović, Alma Muratović, Ahmed Krupalija, Damir Laličić, Alma Avdić, Munevera Kuršumović, Amel Pintol, Dženita Vreto, Izet Krupalija, Alma Vatrić, Osman Đuderija, Bajro Čolo, Amina Ibrahimović-Mahmutović, Adnan Mujak, Mediha Zulić, Senad Memić, Fadil Lokvančić, Ifeta Džuho-Muratagić, Amir Džino, Sumeja Bašović, Nijaz Suljić, Edin Sinanović, Berina Gibanica, Samir Holjan, Amina Hurić, Nedim Delić, Vahid Ćenanović, Mirela Burić, Meris Muhović, Lejla Mušanović, Mirsad Omerović, Džemal Hurić i Sabina Đuderija.

Hadžići

Aktuelni načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović bit će kandidat SDA za tu poziciju, a listu za Općinsko vijeće će predvoditi Mirza Mušanović.

Na listu su također Alma Ejubović, Salko Japalak, Arnela Mujić, Nedžad Karić, Adnan Čorbo, Muharem Fišo, Belma Horman Ismić, Lejla Čomor, Sedin Dajdžić, Azra Nizić, Mirsad Tufo, Meliha Altoka, Zehro Marić, Dženan Rizvo, Mirela Bužo, Muhamed Dupovac, Emina Selimović, Zifet Dželko, Ismir Bajrić, Ina Ozdić, Nedim Dupovac, Aida Pehlivan, Enver Cero, Hariz Smajlović, Elma Muhibić, Irfan Alađuz, Merima Hehratović, Mustafa Šehić, Amar Horman, Amila Bužo i Edin Čomor.

Ilijaš

Akif Fazlić bit će ponovo kandidat SDA za načelnika Općine Ilijaš, dok je Alma Omerović nositeljica liste za Općinsko vijeće.

Na listi SDA još su Halid Dizdarević, Semir Dedić, Anel Bumbulović, Elma Masnopita, Denis Dilberović, Mehmed Sinanović, Šeherzada Ćosić, Elvisa Mašić, Alen Hasković, Lamija Mustafić, Admir Čehajić, Azra Herić, Adem Alić, Edin Šehić, Melisa Kišić, Adnan Dervišević, Amina Hasečić, Sead Šehić, Kenan Hasić, Adela Smajlović-Beganović, Seid Bektić, Emina Balta, Alen Arnautović, Edis Osmanović, Minela Osmanović, Jasmin Mešetović, Šejla Nahić, Vehid Halilović i Ado Hrustemović.

VEZANI TEKST - Ovo su imena svih SDA-ovih kandidata za načelnike i gradonačelnike u cijeloj BiH

Trnovo

Kandidat za načelnika Općine Trnovo ponovo će biti aktuelni načelnik Ibro Berilo, a listu SDA za Općinsko vijeće predvodi Amina Dedić.

Na listi su još Zakir Imamović, Adela Milišić, Suljo Ramić, Zijo Hromo, Amina Bunar, Omer Krupalija, Sabahudin Hodžić, Mediha Žilić, Ismet Godinjak, Medina Ploskić, Ismet Mulaosmanović, Belma Čerkez, Salem Lučkin, Raisa Barčić, Muriz Mulaosmanović, Enes Aljović, Nejra Pločo i Mehmedalija Pindžo.