Presuda je donesena nakon što su optuženi priznali krivnju za djela koja im se stavljaju na teret, navodeći da su počinjena u periodu od marta 2020. do septembra 2021. godine.

Priznanje je uslijedilo nakon što Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona nije uspjelo dokazati prvobitnu optužnicu da je zlostavljanje dječaka trajalo od 2018. godine, pa je došlo do promjene činjeničnog opisa optužbe.

Radi se o slučaju koji je šokirao javnost, kako u Visokom, tako i u cijeloj BiH.

Otac i maćeha, Harun i Amina Smolo, osuđeni su na (samo) godinu zatvora, nakon što su priznali da su dječaka tukli, zatvarali, izgladnjivali, izolirali.

U prvobitnoj optužnici navedeni su stzravični detalji zlostavljanja šestogodišnjaka.

Supružnici Smolo su, prema optužnici, grubo zanemarili svoju funkciju zbrinjavanja i odgoja oštećenog, svjesni da će takvim nasiljem ugroziti mir, psihičko zdravlje i tjelesnu cjelovitost oštećenog te da tako zanemaruju funkciju zbrinjavanja i odgoja dječaka.

U optužnici se navodi da su dijete kažnjavali kada bi uradio nešto što im nije odgovaralo tako što ga je otac Harun udarao kaišem, a osumnjičena Amina muhalicom i čupala ga rukama za kosu.

Nepoznate osobe su ove radnje anonimno prijavile 8. septembra 2021. godine Policijskoj stanici Visoko te je službenica JU Centar za socijalni rad Visoko dijete zatekla u mjestu Buzić Mahala, u kući koja nije uslovna za život, bez struje, a iz koje nije moglo izaći, jer su ulazna vrata bila zaključana i ključ je bio kod majke.

Dječak bio u sobi koja je bila dodatno osigurana metalnim lancem, gdje nije mogao obavljati ni fiziološke potrebe, osim u tutu, koju nije imao gdje istresti. U optužnici se navodi da se u sobi zbog toga osjećao nesnosan smrad, zagušljivost, a dječak je bio iscrpljen, gladan, žedan i umoran.

- …kada je i na mjestu događaja utvrđeno da je oštećeni tu sam boravio, dok su osumnjičeni i njihovo zajedničko malodobno dijete (rođeno 2019. godine) živjeli u odvojenoj kući - ljetnoj kuhinji, koja je uslovna za stanovanje, i tako oštećenog ostavljali bez hrane, vode i drugih osnovnih potrepština za život i samo bi ga povremeno puštali da izađe iz te sobe, pa kada bi oštećeni kradom ponekad uzeo hranu iz prostorija koje oni koriste ili uradio nešto što im nije odgovaralo, tukli su ga optužujući ga da krade od njih i da ne sluša, a kada su primijetili da neko od komšija donosi oštećenom hranu kada su oni odsutni, koju je primao kroz prozor, osumnjičeni Harun Smolo je zakovao prozor, kako bi spriječili oštećenog da otvara prozor i uzima hranu - navodi se, između ostalog, u optužnici.

 

Prema navodima iz istrage, dječak je kada je na adresu izašla policija, zajedno sa socijalnim radnikom, imao svega 10 - 15 kilograma.

Potom je izmješten na sigurno, a tek nakon pravomoćnog okončanja sudskog postupka, Centar za socijalni rad će donijeti dalju odluku o njegovoj sudbini, odnosno da li će se ići na njegovo posvajanje ili će biti dodijljen nekom od porodice na staranje.

- Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Visokom donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv S. H. i S. A. zbog produženog krivičnog djela nasilje u porodici u sticaju sa produženim krivičnim djelom zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika kojom im je za krivično djelo nasilja u porodici utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 11 mjeseci, a za krivično djelo Zapuštanja ili zlostavljanja djeteta ili maloljetnika utvrdio im je kazne zatvora od po tri mjeseca, te optuženima izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po jednu godinu.

Optuženi su na glavnom pretresu priznali krivnju za djela koja im se stavljaju na teret navodeći da su krivična djela učinjena u vremenskom periodu od marta 2020. godine do 08.09.2021. godine - navedeno je na stranici kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.