Kako je saopćilo Tužilaštvo BiH, radi se o predmetu Tužilaštva BiH u procesuiranju grupe za organizovani kriminal, koja je vršila neovlaštenu međunarodnu kupoprodaju, prenos, prevoz, držanje, posredovanje u daljoj međunarodnoj prodaji i kupovini opojnih droga kanabis i sintetičke droge spid i sa područja Albanije prevozila na područje Bosne i Hercegovine, te vršila dalju prodaju opojnih droga.

- U skladu sa sporazumom, od optuženog će se oduzeti nezakonita imovinska korist u iznosu od 2.000 eura koju je stekao izvršenjem krivičnog djela, kao i sredstva korištena za izvršenje krivičnog djela, uključujući mobilni telefon sa pripadajućom SIM karticom. Nakon razmatranja sporazuma, Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio sporazum i izrekao kaznu optuženom - navodi se u saopćenju.