Vijećnicima Općine Novi Grad na današnjoj sjednici je data na znanje i informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima Četvrte policijske uprave u prvih šest mjeseci 2019. godine.

Učestvujući u raspravi na pomenutu tačku dnevnog reda vijećnici su između ostalog tražili da im se dostavi informacija o fazi u kojoj se nalazi istraga o ubistvu policajaca Šehovića i Vujinovića koje se dogodilo na Alipašinom Polju, te da se dostavi izvještaj o realizaciji zaključaka koji su donešeni na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća održanoj u oktobru 2018. godine tim povodom.

Podsjećamo, na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća donešen je niz zaključaka upućenih prema višim nivoima vlasti. Formirana je i radna grupa Općinskog vijeća za saradnju sa IV PU koja je zajednički usaglasila projekte koje je neophodno realizovati za bolji rad ove policijske uprave.

Poseban akcenat bio je na uspostavljanju video nadzora na području naselja Dobrinja prema Istočnom Sarajevu kao i na frekventnim raskrsnicama i parkinzima na području Novog Grada.

-Općina je osigurala i sredstva za njihovu realizaciju, te je sačinjeni sporazum u prošlom mjesecu upućen prema Ministarstvu unutrašnjih poslova KS na potpis, no još nije potpisan sa njihove strane, a kako smo dobili informaciju ista je situacija i u drugim općinama u kantonu - saopćila je Općina Novi Grad.

Shodno odluci sa ove sjednice vijeća predsjedavajući Općinskog vijeća Rusmir Baljić uputit će dopis prema MUP-u KS u kojem će se tražiti da se što prije potpiše dostavljeni sporazum kako bi se sredstva izdvojena iz budžeta mogla realizovati, s obzirom na to da je riječ o projektima od značaja za sigurnost građana.