Kompanija "Euro-Asfalt“ koja je izvođač radova u ulici Kulina bana u Goraždu, radi na postavljanju odvodnih kanala koji će, kako smatraju u ovoj firmi, riješiti problem površinskih voda i plavljenje objekata u ovom dijelu grada.

Muradin Papić, šef gradilišta kompanije "Euro-Asfalt“ pojašnjava da je jako nevrijeme koje je 13. augusta pogodilo Goražde, pokazalo da rješenje višegodišnjeg problema odvoda površinskih voda, ponuđeno projektom sanacije, i nije baš najbolje.

- Ukazala se potreba za izmjenom nakon što je u kratkom vremenu došlo do velike količine vode i drugog materijala u podnožju ove ulice. Taj materijal je začepio sve moguće odvodne rešetke koje smo postavili po projektu i došlo je do kolapsa površinske odvodnje - kazao je Papić.

Dodaje da se, kako bi se izbjegle takve situacije, pristupilo drugom rješenju, otvaranja Podhranjenskog potoka koji protiče kroz ovaj dio grada.

- Izvodimo radove na otvorima Podhranjenskog potoka sa ove strane ulice koji će biti slobodni, bez bilo kakvih rešetki ili drugih barijera, što će omogućiti protok vode i eventualnog drugog otpadnog materijala koji voda nanese - pojašnjava Papić.

U firmi Euro-Asflat napominju da radovi u ulici Kulina bana još nisu završeni. Ostalo je da se postavi još jedan sloj asfalta što će biti okončano nakon završetka sanacije ulice Seada Sofovića Sofe. Nevrijeme je uslovilo zastoj radova u užem dijelu grada, pojašnjavaju u ovoj firmi, te se nadaju da će oni biti okončani u predviđenom roku.

- Radimo uporedo na još tri lokacije u okviru ovog projekta i dinamika je prilično dobra uprkos nepredviđenim situacijama. Radi se na pješačkoj stazi Vinarići-Baćci gdje je takođe predviđena površinska odvodnja. Kolektor do Drine je skoro završen i postavljaju se cijevi na samoj magistrali. Što se tiče izgradnje kružnog toka u Vitkovićima pothodnik je završen i radimo na donjem potpornom zidu Z1 koji je je većim dijelom završen, i u toku su radovi na ulazu u Goražde iz pravca Ustiprače - precizirao je Papić.

On se nada da će svi radovi biti okončani u predviđenom roku.

Kompanija "Euro-Asfalt“ izvođač je radova na projektu modernizacije cestovnog sektora u FBiH na području Goražda, čiji je investitor JP Ceste FBiH. Ovaj projekt vrijedan je oko četiri miliona KM.