Na priredbi i radonicama su učestvovali korisnici usluga Omladinskog udruženja Dobro djelo, polaznici Predškolske ustanove KidIUS, Zavoda Mjedenica i OŠ "Fatima Gunić".

- Priredbom na kojoj su učestvovala djeca iz različitih ustanova i organizacija smo željeli skrenuti pažnju na potrebe djece, ali i probleme na koje nailaze roditelji djece s poteškoćama u razvoju u ostvarivanju tih prava. Uvijek se vraćamo na problem inkluzije koja postoji na papitima, u projektima, u govorima, a kada je tražimo u praksi to je nemoguća misija. U našem udruženju radimo s djecom sa poteškoćama u razvoju i želimo skrenuti pažnju na član 23 Konvencije o pravima djeteta koji govori o tome da je vlada dužna djeci s poteškoćama u razvoju obezbijediti besplatnu zdravstvenu zaštitu, omogućiti obrazovanje u skladu s njihovim potrebama, rehabilitaciju, osposobljavanje za posao, te njihovu integraciju u društvo i lični razvoj – kazala je Ajla Gazić, predsjednica Omladinskog udruženja Dobro djelo.

Istakla je da su svi prisutni imali priliku vidjeti da se svako dijete raduje istim stvarima, želi iste mogućnosti, a da bi do toga došli potrebno je samo malo volje, želje i mnogo rada.

- Kod nas, nažalost, nema sistemskog pristupa inkluziji djece s poteškoćama u razvoju u redovne predškolske i školske ustanove, a rehabilitacija i liječenje djece koja često imaju i neka druga oboljenja, su izuzetno skupa i predstavljaju veliki teret za roditelje – navela je Gazić.

Omladinsko udruženje Dobro djelo od aprila 2015. pruža pomoć i podršku djeci uzrasta od dvije do 13 godina. Stručni tim čine logopedi, defektolozi, psiholozi, pedagozi, profesori predškolskog odgoja i obrazovanja. Sve usluge su besplatne zahvaljujući podršci pojedinaca i nekoliko institucija.

Tokom programa su poštovane sve mjere zaštite od koronavirusa.