Akcija je realizovana u prostorijama Centra za kulturu, a zainteresovanost je bila velika, s obzirom na to da su osim članova Asocijacije mladih, na akciji učestvovali i ostali građani Mostara.

- Svjesni teške situacije uzrokovane periodom korona virusa koji već, mogu sa sigurnošću reći traje, i ne nazire se završetak, nastojali smo simboličnom akcijom dobrovoljnog darivanja krvi privući što više građana, kako bismo na taj način pomogli odjelu transfuziologije. Osim toga, htjeli smo poslati jasnu poruku da dobrovoljnim darivanjem krvi možemo nekome spasiti život - ističe Harun Kurtović, predsjednik Asocijacije mladih SDA Mostar.

Kako ističu iz Asocijacije mladih SDA Mostar, cilj je da akcija dobrovoljnog darivanja krvi postane tradicionalna aktivnost koju će Asocijacija organizovati svake godine.