- Predstavnici oštećenih upoznati su da je na nedavnom sastanku Koordinacionog tijela tužilaca u Bosni i Hercegovini, donesen zaključak da se sve aktivnosti koje se odnose na predmet stradanja Memić Dženana, procesuiraju u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine - saopćilo je Tužilaštvo i dodalo:

- Na sastanku su oštećeni upoznati da su navedeni predmeti definisani kao prioriteti u postupanju Tužilaštva BiH, te im je prezentovano koji koraci i aktivnosti su poduzeti u navedenim predmetima, kao i u kojem segmentu će fokus rada biti usmjeren u narednom periodu.

Nadalje, na sastanku je istaknuto da sve institucije moraju pružiti porodicama oštećenih adekvatnu zaštitu njihove sigurnosti, što je zadatak i obaveza svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, saopćilo je Tužilaštvo BiH.