Općinsko vijeće Banovići na današnjoj vanrednoj sjednici, na temu aktuelne situacije u Rudniku mrkog uglja (RMU) Banovići, usvojilo je zaključke kojima je proglasilo Safeta Softića i premijera FBiH Fadila Novalića "personama non grata" u ovoj općini, saopćeno je iz Općine Banovići.

- Safet Softić svojim političkim djelovanjem zaustavlja projekat izgradnje termoelektrane u Banovićima blok 1-350 MW i razvoj privrednog kolektiva RMU Banovići d.d., a samim tim i lokalne zajednice čime ugrožava egzistenciju svih građana opštine Banovići. Općinsko vijeće Banovići proglasilo je premijera Vlade FBiH Fadila Novalića personom non grata Općine Banovići iz razloga što svojim institucionalnim djelovanjem i istupima zaustavlja projekat izgradnje termoelektrane u Banovićima blok 1-350 MW i razvoj privrednog kolektiva RMU Banovići d.d., a samim tim i lokalne zajednice čime ugrožava egzistenciju svih građana opštine Banovići - navodi se u obrazloženju.

Za ovu odluku glasalo je 19 vijećinika PDA, dok su dva vijećnika SD-a bili protiv.

Nakon višesatne rasprave Općinsko vijeće je sa 19 glasova "za" vijećnika PDA i dva suzdržana SD-ovca usvojilo zaključke kojim daje punu podršku Sindikalnoj organizaciji Rudnika Banovići u borbi za prava rudara za očuvanje svakog radnog mjesta.

Također, zatražili su od Vlade FBiH da u najavljena prestruktuiranja Rudnika bude aktivno uključena Sindikalna organizacija Rudnika Banovići i da ista ne stupa na snagu bez saglasnosti Sindikalne organizacije Rudnika Banovići. Zaključeno je i da se Općinsko vijeće Banovići protivi bilo kakvim najavama ulaska Rudnika Banovići u Koncern Elektroprivrede BiH do konačnog definisanja odnosa u Koncernu i okončanja izgradnje termoelektrane u Banovićima blok 1-350 MW, obzirom da se ovakav način organizovanja pokazao neefikasnim i rezultirao je samo smanjenjem broja radnika u rudnicima i kulminiranjem dugovanja rudnika,

Općinsko vijeće Banovići daje punu podršku menadžmentu Rudnika Banovići za nastavak realizacije projekta izgradnje termoelektrane u Banovićima,

Općinsko vijeće Banovići traži od Vlade FBiH da dostavi detaljnu informaciju o statusu projekta izgradnje termoelektrane u Banovićima blok 1-350 MW i da da odgovor na pitanje šta je konkretno učinila po Zaključku Parlamenta FBIH broj: 1095/2016 od 20.05.2016. godine, navodi se u saopćenju iz Općine Banovići.