Na dnevnom redu sjednice Komisije je Prijedlog odluke o izmjenama odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Zastupničkog doma FBiH.

Bošković zakazuje šestu sjednicu po redu, a da nikada nije završena četvrta sjednica iz marta ove godine.

"Trojka" i HDZ insistiraju da se na Komisiji od liste uspješnih kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH izabere samo jedan prijedlog, Marin Vukoja i pošalje u Parlament FBiH na glasanje, dok opozicija SDA, DF, SBiH i NES insistiraju da u Parlament na glasanje ide lista uspješnih kandidata.

- Poziv za sjednicu Komisije je još jedan pokušaj "Trojke" i HDZ-a da se naprave uvjeti kako bi na Parlament FBiH mogao doći jedan prijedlog za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Marin Vukoja. Oni hoće da zamijene članove Komisije ili da dopune ono što im nedostaje i nakon toga bi održali sjednicu, nastavak vjerovatno četvrte gdje će brojem ruku osigurati da dođe samo jedan prijedlog.

Nema potrebe za tim. Komisija ima devet članova, može punovažno raditi i odlučivati. Neka Bošković održi nastavak četvrte redovne sjednice sa šestom tačkom, izbor sudije Ustavnog suda BiH. Pozicija i opozicija će jednoglasno podržati da to bude više prijedloga kandidata. Neka dođe na Parlament i neka se glasa - kazao je Eldar Čomor (SDA), zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i član Komisije.

Upitali smo da li će prisutvovati satanku Komisije koji je Bošković zakazao za 27. septembar sa početkom u 09.30 sati, dok je početak sjednice Zastupničkog doma FBiH zakazan za 10 sati.

- Isto kao i do sada. Sve dok on ne bude poštovao nas kao zastupnike i nastavio četvrtu radnu sjednicu, nema potrebe da saziva bilo koju drugu, posebno ne onu kojom hoće da uradi ovo što sam prethpdno kazao - poručio je Čomor.

Komisiju čine Mladen Bošković (HDZ, HSS SR,HSS, HSP), zamjenik Damir Mašić (SDP) i članovi Aner Žuljević (SDP), Irfan Durić (NES), Edina Gabela (SBiH), Dragan Mioković (Naša stranka)Rasim Smajlović (Povjerenje, NIP, SPU), Eldar Čomor (SDA) i Dajana Čolić (DF Željko Komšić).

Inače, Komisija bi trebalo da broji 11 članova ali su dva člana predali svoje zastupničke mandate CIK-u.