Novcem od Srbije BiH će opremiti ambasade u Budimpešti i Madridu

objavljeno: 08.02.2018. u 16:58

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o korištenju sredstava naplaćenih od Republike Srbije na ime korištenja zgrade Ambasade bivše SFRJ u Ankari za period od 1.1.2012. do 31.12.2016. godine.

Riječ je o ukupno 555.300 američkih dolara koji će biti iskorišteni za rekonstrukciju i opremanje objekata koje je BiH dobila sukcesijom imovine bivše SFRJ u Madridu i Budimpešti, a Vijeće ministara BiH donijet će odluku o realizaciji višegodišnjeg projekta. Rekonstrukcijom ovih objekata želi se omogućiti  preseljenje DKP-a BiH u vlastite objekte.

Ovlašteni predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije polovinom prošle godine zaključili su Provedbeni protokol za provedbu Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije kojim je riješeno ovo pitanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.