Na sastanku je razgovarano i o utjecaju pandemije virusa na privredu, kao i o mjerama podrške koje su donijele vlade RS i Federacije BiH, s ciljem pomoći privrednim subjektima.

Premijeri su razmijenili mišljenja o stanju javnih finansija, s osvrtom na predstojeće aktivnosti u vezi sa pripremama budžeta i dokumenata ekonomskih politika RS i Federacije BiH za narednu godinu.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o daljim aktivnostima vlada RS i Federacije BiH po pitanju realizacije velikih zajedničkih infrastrukturnih projekata, kao što je izgradnja koridora 5C, te o zaštiti domaće proizvodnje.

Tom prilikom ukazano je na potrebu harmionizacije svih propisa u RS i Federaciji BiH koji se odnose na privređivanje.