Himzo i Elma Omanović su povratnici u Žepu i sa svoje troje maloljetne djece žive od uzgoja stoke i zemljoradnje.

U augustu im se štala koju su koristili urušila, čime je bio ugrožen osnovni izvor njihovih prihoda, a samim time i cijelo ovo povratničko domaćinstvo.

Tada je reagirao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, pa je Ministarstvo kroz Sektor za razvojne projekte održivosti povratka kontaktiralo ovu porodicu, upoznalo se sa stanjem i pokrenulo proces izgradnje nove štale.

Povodom završetka izgradnje objekta, ministar Ramić je kazao kako porodica Omanović zaslužuje podršku, posebno nakon ovakve nesreće sa štalom, jer je jedini način očuvanja povratničkih zajednica upravo u mladim ljudima, koji su spremni da žive i rade na svojim imanjima.

Omanovići su se zahvalili Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i ministru Edinu Ramiću na podršci, te iskazali opredjeljenje da rade i razvijaju svoje domaćinstvo u Žepi.