Ostatak radova u tom dijelu prijelaza preko kolovoza će biti moguće izvoditi uz djelimičnu izmjenu režima saobraćaja sa mogućnošću odvijanja istog kroz dvije lijeve saobraćajne trake, u periodu od 6:00 do 18:00 sati.

U periodu od 18:00 do 06:00 sati, tj. u periodu slabijeg intenziteta saobraćaja, doći će do obustave saobraćaja na prijelazu "S" krivine u cilju ubrzanja radova i izvođenja istih na cijelom području gradilišta.

Navode da je izvođač prilagodio svoju dinamiku izvođenja radova novonastaloj situaciji, posebno na dijelu "S" krivine, pridržavajući se zavarivanja i ugradnje šina po EU standardima, te je u slučaju niskih temperatura, a zbog specifičnosti sistema varenja šina, koji se inače radi danju, osigurao neophodne mjere pokrivanja šina građevinskim šatorima i vještačko regulisanje temperature šina pomoću toplotnih topova da bi se šine zavarile pri odgovarajućoj temperaturi.

Pojašnjavaju da je za prvi segment radova sanacije "S" krivine, predviđeno vrijeme za izvođenje radova sedam do 10 dana; za drugi segment - sanacija pruge od "S" krivine do spoja s ulicom Vrbanja predviđeno je 45 dana; za treći segment - sanacija pruge u zoni raskrsnice na spoju ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja predviđeno je tri do četiri dana, te za četvrti segment - sanacija pruge od spoja s ulicom Vrbanja do tramvajske stanice Marijin Dvor 45 dana.

Ističu da je prva faza izvođenja radova najsloženija i najzahtjevnija. U toj fazi je bilo predviđeno obustavljanje saobraćaja u ulici Zmaja od Bosne u zoni "S" krivine kako bi se maksimalno skratio rok izvođenja radova.

U toj fazi saobraćaj se obustavlja u potpunosti na pružnom prijelazu "S" krivina. Saobraćaj se preusmjerava u ulicu Franje Račkog, Koste Hermana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića i ulicu Hiseta. Trajanje te faze je sedam do 10 dana.

Međutim, uslijed značajnijeg poremećaja u odvijanju saobraćaja u ulici Zmaja od Bosne u petak 2. oktobra 2020., kada je u potpunosti bio obustavljen saobraćaj na prijelazu "S" krivina i bio preusmjeren u ulice Franje Račkog, Koste Hermana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića i Hiseta, Ministarstvo saobraćaja KS je hitno reagovalo i naložilo izvođaču radova izmjenu tehnologije i organizacije izvođenja radova u toj zoni po cijenu i eventualnog produženja roka izvođenja radova.

Naložena izmjena tehnologije i organizacije izvođenja radova se ogleda u omogućavanju djelimičnog odvijanja saobraćaja, u terminu od 6:00 do 18:00 sati, ulicom Zmaja od Bosne u zoni "S" krivine u krajnje dvije lijeve saobraćajne trake. Tokom tog perioda bit će omogućeno i odvijanje saobraćaja alternativnim ulicama Franje Račkog, Koste Hermana, Vilsonovo šetalište, Kotromanića i Hiseta.

U terminu od 18:00 do 6:00 sati će biti potpuna obustava saobraćaja u ulici Zmaja od Bosne u zoni "S" krivine, uz preusmjerenje na već utvrđene alternativne saobraćajnice.

U cilju poboljšanja i što manjeg poremećaja u odvijanju saobraćaja tokom izvođenja radova na sanaciji tramvajske pruge djelimično se mijenja i režim odvijanja saobraćaja u ulicama Franje Račkog, Koste Hermana, Vilsonovo šetalište i Kotromanića.

Ulica Franje Račkog se cijelom dužinom privremeno pretvara u jednosmjernu ulicu kojom će se saobraćaj odvijati iz smjera ulice Zmaja od Bosne prema Vilsonovom šetalištu, te se zabranjuje parkiranje vozila u ulici Franje Račkog sa desne strane kolovoza cijelom dužinom, kako bi se omogućilo lakše odvijanje jednosmjernog saobraćaja ulicom Franje Račkog u dvije saobraćajne trake.

Dio ulice Koste Hermana na dionici od raskrsnice sa ulicom Franje Račkog do zgrade Parlamentarne Skupštine BiH se privremeno pretvara u jednosmjernu ulicu kojom će se saobraćaj odvijati iz smjera ulice Franje Račkog, te se zabranjuje parkiranje vozila u ulici Koste Hermana sa desne strane kolovoza cijelom dužinom, kako bi se omogućilo lakše odvijanje jednosmjernog saobraćaja tim dijelom ulicom Koste Hermana.

Dozvoljava se saobraćaj motornih vozila u dijelu ulice Vilsonovo šetalište na dionici od raskrsnice sa ulicom Topal Osman paše do raskrsnice sa ulicom Vrbanja tokom svih 24 sata od ponedeljka 5. oktobra 2020. od 00:00 sati do petka 9. oktobra 2020. do 24:00 sata tokom izvođenja radova faze 1, i na toj dionici se privremeno zabranjuje saobraćaj biciklista biciklističkom trakom tako da se obje saobraćajne trake koriste za odvijanje saobraćaja motornih vozila.

Ulica Kotromanića se cijelom dužinom privremeno pretvara u jednosmjernu ulicu kojom će se saobraćaj odvijati iz smjera ulice Vilsonovo šetalište prema ulici Hiseta, tako da će se odvijati jednosmjerni saobraćaj ulicom Kotromanića u dvije saobraćajne trake.

Također, zabranjuje se ulazak na parking kod Muzeja iz ulice Zmaja od Bosne iz smjera Ilidže da bi se izbjeglo dodatno zagušenje saobraćaja na mjestu izlaska sa tog parkinga na ulicu Franje Račkog. Za ulaz vozila na taj parking koristit će se isključivo ulaz iz ulice Franje Račkog.

- Još jednom koristimo priliku da zahvalimo građanima na razumijevanju i saradnji usljed novonastale situacije prouzročene neminovnom potrebom rekonstrukcije tramvajske pruge. Sve kapacitete smo stavili u službu završavanja radova u što kraćem roku i normalizacije saobraćaja u ovom dijelu grada - saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.