Također nisu prošle ni tačke u sklopu zaključka da se u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima FBiH kvartalni izvještaji o radu direktora Federalne uprave policije koji se dostavljaju Parlamentu FBiH, dostavljaju i na razmatranje Odboru za sigurnost, te da Odbor u skladu sa svojom procjenom eventualno predlaže da se izvještaji po radu direktora policije razmatraju i na samim plenarnim sjednicama.

VEZANI TEKST - Čampari se odjednom žuri: Hoće li HDZ-u bliski Zoran Galić biti imenovan za direktora FUP-a?

Nije prošla ni tačka u kojoj Dom naroda poziva Komisiju za izbor imenovanje oba doma Parlamenta FBiH da sukladno Zakonu o unutrašnjim poslovima pokrenu postupak izbora članova Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH budući da sadašnjem odboru ističe mandat u maju 2022. godine.