Od 46 profesionalnih delegata u sadašnjem sazivu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, njih 35 koristi naknade za odvojeni život, a koja po delegatu mjesečno iznosi 800 KM. Na naknadu imaju pravo delegati čije je prebivalište udaljeno 70 kilometara od bh. prijestolnice. U periodu od 1. januara do 30. septembra ove godine ukupno je na naknade za odvojeni život delegata utrošeno 76.779 KM. S obzirom na to da je jedan broj delegata u prošlom sazivu zloupotrijebio naknade za odvojeni život, nisu živjeli u stanovima iznajmljenim za njih, ili su uzimali naknadu iako imaju stanove u Sarajevu, u Domu naroda FBiH smo pitali da li je u ovom segmentu uvedena kontrola.

"Zamislite da vi hodate i provjeravate"

- Sada kod podnošenja zahtjeva za naknadu za odvojeni život, delegati moraju podnijeti i izjavu ovjerenu kod notara, da pod punom odgovornošću, moralnom, materijalnom i krivičnom, izjavljuju da ne koriste svoj stan ili da nemaju stan u Sarajevu. Da ne zloupotrebljavaju to pravo. Mislim da je to jedini način, gotovo je nemoguće drugačije - govori nam Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda FBiH i dodaje:

- Zamislite da vi hodate i provjeravate da li delegati žive na lokaciji na kojoj im je iznajmljen stan. Morao bi čovjek imati ljude za to, službu, inspektore koji bi hodali. Nismo mi tu nikada imali probleme, do prošlog saziva. Nikada to nije tako zloupotrebljavano. To je došla neka garnitura ljudi, da Bog sačuva - kaže Hadžiavdić.

Podsjeća da se naknada za odvojeni život isplaćuje profesionalnim delegatima.

Odgovarajući na pitanje da li se i sada delegatima koji imaju stan u Sarajevu, a čije je stalno prebivalište izvan bh. prijestolnice, mjesečno za odvojeni život isplaćuje 400 KM, Hadžiavdić je rekao da se to ne isplaćuje u Domu naroda FBiH.

- Što se tiče troškova prijevoza, delegati koji koriste naknade za odvojeni život, imaju pravo na plaćen prijevoz za četiri vikenda u mjesecu - kaže Hadžiavdić.

Podsjećanja radi, u prošlom sazivu Doma naroda FBiH u velikom broju stanova iznajmljenih za njih, delegati nisu ni živjeli, već njihova djeca ili druge osobe, a njima bi ostajalo više od naknada za odvojeni život. Uglavnom bi u vrijeme održavanja sjednica u Sarajevu prespavali u hotelima.

- Što se tiče iznajmljivanja stanova za delegate, mi sklapamo ugovore sa stanodavcima, odnosno Parlament FBiH. Praktično sa delegatom tu mi nemamo ništa. Ispoštujemo volju delegata gdje želi, u kojem dijelu grada da stanuje, a onda ide ugovor sa stanodavcem koji mora podnijeti izvod da je vlasnik, ne smije doći do bilo kakvih zloupotreba - govori nam Hadžiavdić.

Transparentnost

Osvrćući se na ranije zloupotrebe delegata sa smještajem, tvrdi da su se one svele na dva-tri čovjeka. Naglašava kako se lično zalagao, a potom i uspio u tome da se sva primanja delegata stavljaju na web stranicu Doma naroda radi transparentnosti, uvida javnosti.

- Nemojte misliti da je to bio lagan posao. Ne vole delegati da se to zna - govori nam Hadžiavdić.

Uvidom u korištenja naknada za odvojeni život delegata u Domu naroda FBiH, one su u periodu od 1. januara do 30. septembra za 35 profesionalnih delegata, od njih 46, iznosile od 1.200 KM do 3.300 KM. Ukupno su građani Federacije BiH platili delegatima za odvojeni život 76.779 KM.