Od prisutnih 26 zastupnika, za taj prijedlog glasao je 21 zastupnik, a pet ih je bilo protiv, tako da je postojala opća, ali ne i entitetska većina.

Glasalo se i o prijedlogu 13 zastupnika iz pet različitih stranaka, da se u dnevni red uvrsti tačka Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavno-pravnog poretka države BiH, ali ni on nije podržan.

Za ovaj prijedlog je glasalo 17 zastupnika, pet je bilo protiv, a četiri suzdržana, tako da je i za ovaj prijedlog postojala opća, ali ne i potrebna entitetska većina.

Nakon toga, predsjedavajući Zastupničkog doma Denis Zvizdić je kazao da će se zastupnici izjasniti o preostale dvije tačke dnevnog reda, o čemu Dom ima pravo da se izjašnjava, a to su zapisnik i komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja.

Te dvije tačke su preostale za izjašnjavanje, jer su sve ranije predviđene morale biti skinute s dnevnog reda budući da nadležne komisije nisu dostavile Zastupničkom domu izvještaj o njima, ali ni one nisu podržane.

Predsjedavajući doma je na kraju kazao da je time iscrpljen rad današnje sjednice Zastupničkog doma, te da će o novoj sjednici zastupnici biti blagovremeno obaviješteni.

Iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH nakon sjednice saopćeno je da je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH prekinuo danas započetu 25. sjednicu, nakon što, radi nedostatka entitetske većine, nije utvrđen dnevni red sjednice.