VEZANI TEKST - Imenovan novi direktor Granične policije BiH i zamjenik direktora SIPA-e, a ostali...

Razmatranje prijava planirano je na sjednici Nezavisnog odbora zakazanoj za danas poslijepodne.

- Stiglo je 12 koverata za obje pozicije. Dok ih ne otvorimo ne može se reći koliko je prijava stiglo za svaku od ove dvije pozicije – rekao je Obralija.

On nije mogao precizirati kada bi Nezavisni odbor mogao okončati proceduru i predložiti rang listu najuspješnijih kandidata, pojasnivši da će sve zavisi koliko će brzo odgovoriti ministarstva unutrašnjih poslova, a iskustva s MUP-ovima su različita.

- Kad se otvore prijave, od ministarstava unutrašnjih poslova se traže određeni podaci za kandidate čije su prijave prihvaćene. Nakon toga idu intervjui, bodovanje – podsjetio je Obralija.

Rang lista kandidata upućuje se ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Novi saziv Vijeća ministara je u februaru imenovao rukovodioce policijskih agencija iz reda srpskog i hrvatskog naroda, dok je za ove dvije, na koje trebaju biti imenovani kadrovi iz reda bošnjačkog naroda, ponovo raspisan javni poziv.