Dok je kompletna Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, na čelu sa tadašnjim komesarom Mevludinom Halilovićem, tragala za višestrukim ubicom Edinom Gačićem, pojedinci su tražili greške i radili na njegovoj smjeni. To bi ukratko bio zaključak koji se može izvući iz odgovora koji je Halilović uputio Skupšini KS na Informaciju Nezavisnog odbora za izbor i  reviziju policijskog komesara o "slučaju Gačić", a koja se našla na dnevnom redu Skupštine KS od 26. septembra.

U toj informaciji Nezavisni odbor (NO) je zaključio kako je u slučaju Gačić "procjena sigurnosne situacije potpuno zakazala, da komesar nije formirao operativni štab za slučaj Gačić nakon ubistva pripadnika FUP-a Mahira Begića, te da pravdanje da štab nije bilo potrebe formirati na nivou MUP-a KS jer je bio formiran na nivou FMUP-a nije prihvatljivo jer po važećem Planu takva mogućnost nije predviđena".

Naime, Nezavisni odbor je istrajavao na tome da je komesar trebao raditi po Planu o postupanju u vanrednim situacijama iz 2017. godine, iako taj plan nije bio na snazi. Na snazi je bio Plan iz novembra 2018. godine, te je štab u slučaju Gačić formiran na nivou FMUP-a. On je svoje viđenje dostavio i Skupštini KS radi informiranja, "s obzirom na to da trenutno ne postoji mogućnost da se u skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima KS pokrene i vodi disciplinski postupak protiv bivšeg policijskog komesara Mevludina Halilovića", kako su naveli. 

Halilović je nakon ove informacije NO-a Skupštini KS uputio vrlo detaljan odgovor, koji je potkrijepio sa oko 60 popratnih akata, a koji je dostavljen i Vladi KS, Uredu visokog predstavnika u BiH, Delegaciji Evropske unije u BiH i Specijalnom predstavniku Evropske unije u BiH, te Ambasadi SAD-a u BiH, u koji je uvid imao i Faktor. U odgovoru je naveo da NO "tendenciozno iznosi neistine i očigledno postupa prema političkim nalozima stranke Narod i pravda, a kako bi njegov lični angažman i angažman cjelokupne Uprave policije u slučaju Gačić, obezvrijedio i prikazao kao pogrešan".

Bivši komesar u svom je odgovoru naveo da je "neistina da NO nije bio upoznat o donošenju novog Plana za postupanje u kriznim situacijama iz 2018. godine". Halilović je hronološki naveo sve aktivnosti koje su poduzete na donošenju tog Plana koje su inicirane u martu 2018. godine, pa sve do 5. novembra 2018. godine kada je stupio na snagu. Dakle, u vrijeme ubistva pripadnika FUP-a Mahira Begića, na snazi je bio Plan iz novembra 2018. godine, te komesar nije mogao postupati po planu iz 2017. godine, "a kako to Nezavisni odbor postavlja pitanje i želi tendenciozno prikazati u svojoj informaciji i na taj način obmanuti i lažno informisati Skupštinu KS, te ispuniti cilj stranke Narod i pravda, koja ga po svaku cijenu želi diskreditovati i opravdati nezakonitu smjenu s pozicije komesara, a u vezi sa činjenicom da je u toku sudski spor o zakonitosti njegove smjene".

Halilović je naglasio da u ovom slučaju nije bilo potrebe za formiranjem posebnog operativnog štaba, koji bi bio isključivo zadužen za slučaj Edin Gačić, kada je istovremeno postojao štab akcije EYOF 2019, koji je u sklopu koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i svih raspoloživih policajaca, koji su bili uključeni u planske aktivnosti na osiguranju tog događaja, koordinirali aktivnosti i u slučaju Edina Gačića.

Bivši komesar je naveo da je od momenta ubistva Sauda Sultanića u Podorašcu 4. februara, maksimalno pojačana aktivnost istražitelja kriminalističko-obavještajne jedinice, te istražitelja krim-policije u svim policijskim upravama, koje su za cilj imale pronalazak Edina Gačića. Pored toga, od 7. februara pokrenuta je realizacija plana Štaba akcije EYOF 2019, koja je podrazumijevala prekid godišnjih odmora svih pripadnika MUP-a KS i uvođenje radnog vremena od 8 do 24 sata, te prekovremeni rad policajaca.

Međutim, navodi Halilović, predstavnici Naroda i pravde u naknadnim medijskim istupima, iznosili su suprotno. Naveo je primjer izjave koju je 24. februara 2019. godine predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konalović u intervjuu datom portalu Source.ba izjavio:

"... Pa i ovog slučaja Gačić, u kom se očigledno pojavljuju propusti u radu, bez obzira na fantastičnu reakciju naših specijalaca na terenu. Postavlja se pitanje zašto nije bilo reakcije nakon ubistva u Konjicu i da, vidio sam neko saopćenje MUP-a HNK u kojima se žale upravo na Federalnu upravu policije i na MUP Kantona Sarajevo, evo da nisu poduzeli adekvatne postupke, nisu postupili, zapravo, i da se moglo spriječiti, eventualno, nažalost, eto još jedno, treće ubistvo policajca. Nisam u materiji potpuno."

U tom medijskom istupu, navodi Halilović, Konaković pokušava izmanipulirati javnost na način da prikaže da se ubistvo policajca Begića moglo spriječiti. On u izjašnjenju predočava dokaze iz kojih je, kako navodi, "jasno da su aktivnosti MUP-a KS poduzimane i prije nego što se desilo ubistvo pripadnika FUP-a, te da Konakovićevi navodi o propustima nemaju utemeljenje u činjenicama, niti navodi da je MUP HNK u saopćenjima izjavio bilo kakvu žalbu na rad MUP-a KS".

Konaković, kako navodi Halilović, nastavlja sa pokušajima manipulacije javnosti, te je tako na sjednici Skupštine KS od 19. juna ove godine izjavio: "Edin Gačić je ubio policajca nakon što je u Konjicu lišio života jednu osobu, i nesmetano se došetao do čovjeka koji je radio na osiguranju objekta iz Federalnog MUP-a i lišio ga života. Ni jednu aktivnost prije tog smrtnog događaja MUP Kantona Sarajevo nije poduzeo, iako je znao da se ubica sa historijatom i dijagnozom kreće prema Kantonu Sarajevo."

Istina je, međutim, sljedeća: U informaciji koju je MUP dostavio NO navedeno je da su pripadnici krim-obavještajne službe nakon ubistva u Podorašcu vršili provjere s ciljem lociranja Gačića, da su vršene provjere stana u sarajevskom naselju Malta, gdje je Gačić ubio svoju majku zbog čega je i bio u zatvoru, kao i da je opservirana lokacija u Novom Gradu Sarajevo, nakon prijave građanina o mogućoj osveti koju bi Gačić mogao počiniti, te druge provjere na osnovu raspisane potrage MUP-a HNK. 

Ubistvo Mahira Begića

Halilović je naveo da kada se desilo ubistvo pripadnika FUP-a u Suhodolu, odmah se, zajedno sa ministrom Admirom Katicom i premijerom Edinom Fortom, istim vozilom uputio na mjesto događaja. Tokom vožnje, navodi, bio je u stalnom telefonskom kontaktu sa načelnicima sektora i policijskih uprava MUP-a KS, kao i rukovodiocima drugih policijskih agencija, dok su za to vrijeme, kako navodi, "ministar i premijer putem telefona razgovarali sa Elmedinom Konakovićem, Kemalom Ademovićem, Elvedinom Okerićem i njih su informisali o detaljima koje su čuli tokom njegovih razgovora, kao i sa predstavnicima pojedinih medija, kojima su već tada davali izjave".

Na mjestu ubistva, nakon konsultacija sa kantonalnim tužiocima koji su bili prisutni, određeno je da istražne radnje preuzme MUP KS, a da pretragu šireg područja vrše zajednički timovi MUP-a KS i FUP-a. Halilović je iste noći naredio sastanak štaba u Upravi policije, uputio pet patrola ispomoći za PU Hadžići, te naložio da se svi specijalci sa Igmana i iz baze u Nahorevu upute na mjesto ubistva radi pretrage terena.

Istu noć je formiran štab FUP-a za čijeg je člana imenovan i Halilović te je bio dužan preduzimati sve mjere i radnje koje će dovesti do rasvjetljavanja slučaja. Halilović je naveo da je iste noći, oko 2.20 sati dobio poruku od načelnika krim-policije Milorada Bašića, koji ga je obavijestio da je balističar preliminarno utvrdio da se čahure pronađene na mjestu ubistva poklapaju sa čahurama na mjestu ubistva Sauda Sultanića, a to isto jutro oko 8 sati, vještak je otišao u Konjic i potvrdio da se radi o istom počiniocu, odnosno Edinu Gačiću, o čemu je zvanično obavijestio Tužilaštvo KS.

Sutradan je održana vanredna press konferencija Vlade KS gdje je, pored članova i predstavnika stručnih tijela Vlade KS, prisustvovao i predsjednik Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić. U toku rasprave, navodi Halilović, počinju se postavljati pitanja koja nemaju nikakvu vezu sa događajem ubistva policijskog službenika FUP-a Mahira Begića, već sa postupanjem Uprave policije MUP-a KS na rasvjetljavanju slučaja ubistva Sultanić Sauda, na području Konjica. (?!)

Okerić je pitao da li su policajci bili upoznati da se traga za Gačićem nakon ubistva u Konjicu, da li je policija preduzimala mjere i radnje na njegovom pronalasku i šta je uopće preduzela na zahtjev PU Konjic. Ministrica Lejla Brčić je pitala da li MUP KS ima dovoljno snaga za osiguranje manifestacije EYOF 2019 u kontekstu ubistva pripadnika FUP-a, da li su tražili pomoć drugih kantonalnih MUP-ova i da li je potrebno da se raspiše nagrada za informacije koje mogu dovesti do Gačića. Forto je pitao ima li potrebe da se proglasi vanredno stanje, dok je, navodi Halilović, Katica tražio da se uključi video i tonsko snimanje, pa pitao da li on kao policijski komesar Uprave policije garantuje sigurno održavanje manifestacije EYOF, te tražio da komesar odgovori pred uključenim kamerama.

"Lov" na Gačića

Slično se ponovilo naredni dan na sjednici Komisije za sigurnost Skupštine KS, gdje su predsjedavajući Komisije Elvedin Okerić i član Faik Špago, kako navodi, "umjesto da se bave pitanjima planiranja pomoći policiji, tražili eventualne propuste u radu Uprave policije i policijskog komesara, kada je u pitanju slučaj Edin Gačić". Oni, naime, tada traže dostavljanje informacije po pitanju procjene stanja, preventivnih mjera i postupanju u kriznim i vanrednim situacijama u slučaju ubistva u općini Konjic, ubistva policajca u Suhodolu te organizacije olimpijade mladih EYOF 2019, sa posebnim zahtjevom da se dostavi informacija da li su imali saznanja o otpustu sa izdržane kazne zatvora Edina Gačića i o kakvom se psihološkom profilu osobe radi. Odgovore na ova pitanja u vidu informacije Halilović je, kako je naveo, dostavio 22. februara.

Tu večer je, kako je naveo, u njegovu kancelariju došao načelnik Sektora za policijsku podršku Muhamed Hasanović i upoznao ga o dotadašnjim aktivnostima pripadnika Sektora, koji su činili maksimalne napore kako bi zajedno sa specijalcima FUP-a pronašli bilo kakav trag koji bi pomogao u pronalasku Gačića. Hasanović je tada predložio da rano ujutro organizuje pretragu terena angažovanjem više timova Sektora, uz kombinovanu primjenu mjera i radnji, s obzirom na to da je tek pao novi snijeg i da će biti bolja vidljivost. S obzirom na novonastale okolnosti, odnosno klimatske uvjete na terenu i posebnu motivaciju pripadnika Sektora, odobrio je, kaže, tu aktivnost i naredio sačinjavanje posebnog plana Sektora za policijsku podršku za tu aktivnost, tako da je u 5 sati 12. februara godine krenula akcija.

U popodnevnim satima Hasanović ga je upoznao da su timovi na terenu pronašli svježi trag kretanja u snijegu, te da su organizovali praćenje i pretragu terena, raspoređujući snage u vidu potkovice, kako bi provjerili taj trag, koji se najvjerovatnije dovodio u vezu sa Gačićem. Od tog momenta, navodi Halilović, bio je u stalnom kontaktu sa Hasanovićem, koji ga je izvještavao o aktivnostima na terenu, a oko 16 sati ga je pozvao i saopćio mu da su specijalci MUP-a KS na nepristupačnom terenu obraslom gustim rastinjem uočili Gačića, koji je otvorio vatru na policajce, koji su ga u razmjeni vatre lišili života, te da je jedan policajac ranjen i prevezen u KCUS.

Halilović je o tome obavijestio kantonalnog premijera Fortu, a zatim otišao na sjednicu Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo, koja je bila zakazana za 16.30, te obavijestio članove Nezavisnog odbora o uspješno okončanoj akciji, kao i o činjenici da je tokom akcije ranjen policajac. Navodi da kada se pojavio na sjednici NO, " članovi su bili nemalo iznenađeni njegovim dolaskom, a po izrazima lica i njihovom ponašanju, zaključio je da nešto nije uredu jer niko od članova NO nije pohvalio, a kamoli čestitao na akciji". Napomenuo je i da poziv za tu sjednicu koju je dobio 5. februara nije na dnevnom redu sadržavao tačku kojom je predložena njegova godišnja ocjena rada za 2018. godinu, koja je naknadno uvrštena. Sjednicu je, kako navodi, napustio i otišao na sjednicu Vlade KS, gdje je dočekan aplauzima i čestitkama svih članova Vlade na čelu sa premijerom Fortom.

Bivši komesar se osvrnuo i na neke, po njemu bitne detalje, kao što su, kako je naveo, medijski istupi ministra Katice, koji je bez konsultacija sa Operativnim štabom i Tužilaštvom KS davao izvjave za medije o aktivnostima na terenu i saznanjima o osobi koja se traži, što je otežavalo rad policije na terenu, te da je nakon intervencija iz Tužilaštva i OSA-e bio prinuđen nazvati Katicu i zamoliti ga da se suzdrži od davanja izjava za medije o operativnim aktivnostima policije.

Ademović, Okerić i Katica - nagrađivanje specijalaca

Zanimljivi su i Halilovićevi navodi prema kojima je odmah nakon okončanja akcije EYOF donio rješenje o isplati naknade za prekovremeni rad za policajce, te ministru Katici uputio prijedlog za dodjelu dodatka na plaću u iznosu od 30 posto pripadnicima Sektora za policijsku podršku, koji su iskazali maksimalni profesionalizam i požrtvovanost prilikom obavljanja poslova i zadataka potrage za Gačićem.

Naglasio je i da ranjenom policajcu osim menadžmenta Uprave policije, niko drugi nije otišao u posjetu u bolnici, niti je posjetio ostale učesnike akcije iz Sektora za policijsku podršku, a da je negativna ocjena njegovog rada, kao što je svima dobro poznato, javno obznanjena nekoliko minuta nakon završetka press konferencije o rezultatima aktivnosti u slučaju Gačić. To je, smatra, značajno kao simbol izostanka podrške Skupštine i Vlade radu Uprave policije, a posebno je vidljivo na izostanku pravovremene reakcije Katice na prijedlog za nagrađivanje specijalaca, koji su podnijeli najveći teret u ovom slučaju.

Kako navodi Halilović, tek nakon okončanja njegove smjene, te uregencije v. d. policijskog komesara Milorada Bašića, kao i zahtjeva pojedinih zastupnika u Skupštini KS, Katica je pokrenuo aktivnosti na nagrađivanju policajaca koji su učestvovali u ovoj akciji. Dva mjeseca kasnije, na inicijativu Okerića pokrenuta je procedura isplate nagrada i to samo za policajce koji su neposredno učestvovali u okončanju potrage za Gačićem. Pored novčanih, tim policajcima su uručene i Zlatne policijske značke.

Halilović navodi, napominjući da ne želi da umanji doprinos nagrađenih policajaca,"da se stiče dojam da je Okerićeva inicijativa za nagrađivanje policajaca posljedica ličnih odnosa pojedinih funkcionera NiP-a prema pojedinim pripadnicima Jedinice za podršku, a ne iskrene želje za nagrađivanjem, kao znak podrške i zahvalnosti za njihov rad". U tom kontekstu navodi da je jedan od nagrađenih specijalaca osoba za koju mu je, dok je bio komesar, lično dolazio da intervenira Konaković, a nakon što je "procurio" spisak pripadnika Jedinice za podršku koji su bili planirani da budu raspoređeni u druge jedinice. Kako tvrdi Halilović, Konaković mu je tom prilikom kazao da ga je Kemal Ademović zamolio da dođe i lično intervenira za tog policajca, ne želeći to uraditi preko telefona jer ga, kako je rekao, "Osmica prisluškuje".

Ministar Katica, navodi dalje Halilović, na sjednici Skupštine KS održane 19. juna kazao je sljedeće: "Dakle, imali ste predmet Gačić. Četiri policijska službenika MUP-a Kantona Sarajevo i to naše jedinice za specijalističku podršku sa naročitim entuzijazmom imali su pred sobom stalno TV ekrane i vidjeli kako se narod plaši u tom vremenu. To je negdje prva polovina februara. Ljudi su otišli kroz neku tamo šumu, kroz neku ne znam ni ja kroz neki snijeg, tražili, tražili i našli ga. Našli ga. Prošla tri mjeseca nije niko predložio da se nagrade. Niko".

Halilović je potcrtao da su u predmetu Edin Gačić učešće uzele kompletne jedinice za podršku, čiji su pripadnici 72 sata kontinuirano bili na terenu, te da je konačni rezultat bio rezultat rada svih njih, a ne samo četiri pripadnika, kako je provedeno nagrađivanje.

Navodi da je rukovodeći Upravom policije kao komesar utjecao na zalaganje svih policajaca čiji je rad, usmjeravan od njihovih rukovodilaca, doveo da se uspješno riješi slučaj koji je do te mjere uznemirio javnost da je premijer kantona želio uvesti vanredno stanje. Navodi da je bio uključen u sve aktivnosti policajaca od trenutka saznanja za krivično djelo, pa do preduzetih radnji koje su dovele do identificiranja, pronalaska i na kraju lišenja života Edina Gačića.

Bivši komesar je u konačnici izjašnjenja istaknuo dva bitna argumenta koji, kako je naveo, "demantuju cjelokupnu tendenciozno konstruisanu tezu Nezavisnog odbora, koji očigledno postupa prema političkim nalozima stranke Narod i pravda, a kako bi njegov lični angažman i angažman cjelokupne Uprave policije u slučaju Gačić, obezvrijedio i prikazao kao pogrešan".

Prvi argument proizilazi iz Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, odnosno Ustava FBiH, prema kojima su MUPFBiH i Federalna uprava policije isključivo nadležni za "suzbijanje terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala".  Navodi da su se u slučaju Gačić, pripadnici MUP-a KS mogli pozvati na zakone i problematizirati pitanje nadležnosti, ali nisu, nego su uzeli aktivni i ispostavit će se odlučujući angažman na neutralisanju prijetnje koju je predstavljao Gačić, koji je u svom ubilačkom pohodu djelovao na teritoriji dva i više kantona.

Drugi argument tiče se pojma "štab" i njegove uloge u rukovođenju policijskim poslovima. Pojašnjava da pojam štab nije formalno-pravna kategorija već se radi o mehanizmu koji se direktno vezuje za zakonsko ovlaštenje policijskog rukovodioca, da kroz okupljanje na ad hoc osnovi (pojedini slučajevi događaji i povodi) rukovodilaca sektora, odjeljenja i dr. osigura blagovremeno prikupljanje, razmjenu i ažuriranje operativnih informacija, sa ciljem da se pravilnom koordinacijom između različitih organizacionih jedinica osigura efektivno i efikasno djelovanje u tim slučajevima.

Kako je zaključio, "ponižavajuće je da se relativizira, minimizira i selektivno ocjenjuje rad, trud i rezultati rada policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS od ove grupe neznalica i ljudi koji od svega žele napraviti svoju političku promociju, uglavnom se služeći neistinama i obmanom tj. smutnjom".