Dvadeset i tri godine nakon završetka rata jedan od pet nebodera u naselju Hrasno ima novu fasadu.

Završeno je utopljavanje zgrade na Trg heroja broj 32, koje je počelo početkom marta ove godine.

U ovaj projekat uloženo je oko 689.428 KM. Općina Novo Sarajevo izdvojila je 150.000 maraka, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 499.428, a 40.000 maraka etažni vlasnici zgrade.

Sa ugradnjom termo kompaktne fasade postavljeni su novi prozori na stanove i popravljen je ravni krov koji zadovoljava termičke karakteristike.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo prilikom potpisivanja ugovora za izvođenje radova u augustu prošle godine naglasio je da se radi o dugoročnom projektu.

Ovo je prvi projekat na području općine Novo Sarajevo na principu javno-privatnog partnerstva uz minimalno ulaganje etažnih vlasnika.

Za 2019. godinu načelnik Koldžo je obećao da će se u budžetu Općine osigurati sredstva za nastavak ovog projekta uz minimalno učešće vlasnika stanova.