Deklarisane jedinice Oružanih snaga BiH uspješno su realizirale vježbu vanjskog ocjenjivanja "Dinamičan odgovor 18-5“ NEL-2 (NATO Evaluation Level 2), koja je održana na vojnom poligonu "Manjača“ od 17. do 21. septembra.

- Ovom vježbom deklarisane jedinice Oružanih snaga BiH su pokazale spremnost da kroz evaluacije integriraju kapacitete, standarde, obučenost, interoperabilnost i sposobnost da zajednički mogu djelovati u okviru multinacionalnih jedinica u NATO-ovim vođenim operacijama - istakao je komandant 5. pješadijske brigade OS BiH brigadir Emir Kliko.

Tokom vježbe, jedinice OSBiH su uvježbavale pravila koja se provode u operacijama podrške miru, a odnose se na administrativne procedure, uspostavu nadzornih punktova, osiguranje baze, pretres lica i motornih vozila, kontrolu masa i nemira, pratnju konvoja, reakciju na zasjedu, postupke na direktnu i indirektnu paljbu, postupke prilikom uočavanja improviziranih eksplozivnih naprava i ukazivanje prve pomoći.

Nakon provedene evaluacije, početne ocjene ocjenjivačkog tima bile su pozitivne. To podrazumijeva da su jedinice Oružanih snaga BiH uspješno prošle zadnje ocjenjivanje, te da mogu biti angažirane u mirovnim operacijama u svijetu, u skladu s pravilima angažiranja.

Ovom prilikom načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović uručio je pohvale za uspješno provedenu vježbu, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Na vježbi je učestvovalo osam deklarisanih jedinica OS BiH: 1. pješadijska četa 5. pješadijske brigade OSBiH, artiljerijska baterija iz sastava artiljerijskog bataljona 6. pješadijske brigade OSBiH, logistička četa iz sastava Komande logistike OSBiH, vod Vojne policije, vod veze, inžinjerijski vod iz sastava Brigade taktičke podrške OSBiH, te CIMIC i HUMINT tim iz sastava OSBiH.

Ocjenjivanje je realizirano po konceptu operativnih sposobnosti ocjenjivanja i povratnih informacija NATO-a, a proveli su ga ocjenjivači Monitoring tima iz Napulja (JFC) NATO-a, uz učešće ocjenjivača iz Oružanih snaga BiH.

Vježbom je rukovodio Direktorijat vježbe, na čelu s direktorom vježbe, brigadirom Slavenom Blavickim.