Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je dopis sa zahtjevom za inspekcijski nadzor Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde BiH, a u vezi sa imenovanjem ambasadorice BiH u Češkoj Martine Mlinarević. Kako su naveli, dopis su uputili na osnovu velikog medijskog interesiranja za ovaj slučaj, te na osnovu odluke Predsjedništva BiH, zatraživši inspekcijski nadzor u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Dopisom je zatraženo da Upravni inspektorat ispita zakonitost cjelokupnog procesa upućivanja imenovane ambasadorice na diplomatsku obuku i donesenih pravnih akata u svezi s tim.