Stanovništvo sarajevskih naselja u blizini gradske deponije za 24. septembar u 17 sati najavljuju protest upozorenja pod nazivom “Deponija- dosta smrada i trovanja" Kako se navodi u obavijesti koja se dijeli putem društvenih mreža, protest će biti održan na ulazu u deponiju Smiljevići.

U pozivu na protest podcrtali su da skup organizira stanovništvo naselja oko deponije, a aktiviste političkih stranaka pozvali su da se suzdrže od političkog marketinga tokom protesta i nesebično i ljudski podrže njihovu borbu za život.

U pozivu su ponovili i zahtjeve. Između ostalog, traže hitno izdvajanje novca iz budžeta Kantona za radove na sanaciji deponije, ponovno pokrivanje nepropisno pokrivenih dijelova deponije, redovno obavještavanje stanovništva o koncentracijama gasa… Zahtjevaju i imenovanje odgovornih i postavljanje rokova za svaku od traženih mjera, uz "obavezivanje Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo da će se nerealizacija mjera po automatizmu i momentalno rezultirati smjenama imenovanih".


U pozivu se navodi da skup organiziraju mještani okolnih naselja