Da li su navodi iz maila koji je "anonimni član akademske zajednice" dostavio svim zatupnicima tačni ili ne, vjerovatno će morati utvrditi nadležna inspekcija po službenoj dužnosti ili po prijavi, ukoliko je neko uputi i ukoliko se na provjeri validnosti diplome bude insistiralo. 

Pitanje provjere Konakovićeve diplome mogao bi tražiti i Ured za borbu protiv korupcije pri Vladi KS na čijem čelu je Erduan Kafedžić, a da li će, za sada nije poznato, imajući u vidu da već dva dana svi šute kao da se ništa nije desilo. Ovaj ured se i ranije bavio pitanjem provjere diploma. 

No, ovo nije prvi put da se u javnosti iznose pojedinosti o Konakovićevom studiranju, načinu na koji je stekao diplomu, da se iznose činjenice, ali i spekulacije, u zavisnosti kako kada i kako u kojem novinarskom izvještaju. 

Konakovićevom diplomom se prvo bavio magazin Dani, još 2013. godine, a tada je pod lupu dovedena izrazita brzina kojom je sadašnji šef NiP-a i skupštinski zastupnik, a tadašnji kandidat SDA za načelnika Općine Centar, polagao ispite i nizao devetke i desetke. "Imam ključ od fakulteta" bio je naslov tog teksta, budući da je Konakovićev predizborni slogan tada bio "Imam ključ za sigurnu budućnost". Ostao je zapamćen i naslov "Konaković: Genije pred kojim je nauka položila oružje". Međutim, na sagu o Konakovićevoj diplomi nikada nije stavljena tačka, što dokazuje i posljednji mail koji su dobili skupštinski zastupnici. 

Iako se pitanje kako je Konaković stekao diplomu na FASTO-u ponovo poteže u javnosti, valja napomenuti da je ona ranije bila predmetom inspekcijskih provjera. U vezi s tim jedna stvar je zanimljiva. Naime, u mailu zastupnicima Skupštine KS se navodi, između ostalog, i sljedeće: 

- Po nastavnom planu i programu predviđen je kao obavezni predmet i predmet "Timski rad" a kojeg u Konakovićevom dosjeu i dokumentaciji nema evidentiranog kao položenog. U silabusu ovog predmeta navedeno je da se isti sastoji od ukupno 60 sati nastave i 15 sati vježbi.

Nastavnim planom i programom i silabusom predmeta za sticanje zvanja Bakalaureat Menadžer u sportu na FASTO propisano je da semestar ima šest nastavnih predmeta i da svaki nosi po 5 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS kredita po semestru!

Konaković je po evidencijama u 6. semestru "položio" i stekao svega 25 ECTS kredita, a ne obaveznih 30 ECTS kredita kako je predvidio Nastavni plan i program po kojem je stekao navedeno stručno zvanje, što nije bilo u skladu sa članom 34 a stav 3. i članom 34 e Pravila Fakulteta koja su bila na snazi tada.

Napomena: Po Nastavnom planu i programu nije predviđeno da završni rad nosi bilo kakve kredite!

Student Konaković dosije broj 220/4 je od neophodnih 180 ECTS kredita stekao 175 ECTS.

Od 36 nastavnih predmeta propisanih i potrebnih za sticanje zvanja Bakalaureat evidencija prikazuje 35 položenih ispita. U evidencijama FASTO-a je na ime Konaković Elmedin evidentirano i zbirno uračunat jedan nastavni predmet dva puta.

VEZANI TEKST - Zastupnici u Skupštini KS dobili mail u kojem se osporava validnost diplome Elmedina Konakovića

Predmet "Komunikologija u sportu" studentu Konakoviću je evidentirana dva puta i to 18.02.2008. i 13.12.2008. što je nadležnim inspekcijskim organima od strane Uprave fakulteta prezentirano kao dva različita nastavna predmeta kako bi se skupilo neophodnih 180 ECTS bodova - navodi se u mailu zastupnicima. 

Ono što se sa sigurnošću može reći da je tačno je to da u dokumentaciji nakon jedne od inspekcijskih provjera (2019. godina), a moguće da ih je bilo i više, zaista nigdje nije naveden kao položen predmet "Timski rad" te da je predmet "Komunikologija u sportu" zaista nevedena dva puta sa različitim datumima polaganja. Inapekcija tada nije vidjela ništa sporno. Da li je Konaković trebao imati položen predmet "Timski rad" i da li je "Komunikologija u sportu" jedan te isti predmet ili su dva, može odgovoriti samo Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, sam Konaković koji sve vrijeme šuti i nadležna inspekcija.