U pismenom obrazloženju Žuga je naveo da su razlozi lične prirode te da ostaje član SDA.

Mirsad Žuga, član je Stranke demokratske akcije (SDA) od 1998. godine, te je obnašao dužnosti člana Savjeta SDABiH, člana Glavnog odbora SDA, predsjednika Povjereništva za KO SDA BPK. Na Općim izborima 2018. godine izabran za zastupnika u Skupštini BPK-a, a trenutno je predsjednk Kluba zastupnika SDA u Skupštni BPK.

U martu 2015. godine Predsjedništvo SDA je donijelo odluku da mu povjeri poziciju zamjenika ministra finansija BiH, čime je postao prvi Goraždanin u Vijeću ministara BiH. 

Na posljednjim Lokalnim izborima bio je kandidat SDA za gradonačelnika Goražda.