Danas je u prostorijama Rekreativno-zabavnog centra i zoo vrta Pionirska dolina upriličena dodjela diploma i novčanih nagrada najuspješnijim farmerima za 2018. godinu koji se bave uzgojem priplodne stoke i pčela na području Centra. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za nagrađivanje najuspješnijih farmera izdvojeno je 10.000 KM.

Najboljim farmerima diplome i nagrade su uručili načelnik  Nedžad Ajnadžić, te vijećnici Edin Abdurahmanović i  Velija Katica, koji je ujedno i inicijator ovog projekta. 

Čestitajući farmerima na uloženom trudu i postignutim rezultatima načelnik Ajnadžić je naglasio da će Općina Centar nastaviti dalje sa ovim projektom i još većim izdvajanjima. 

- Meni je drago zbog ovog projekta koji će unaprijediti proizvodnju naših poljoprivrednika iz Centra. Zadovoljni smo da poljoprivreda i farmeri iz godine u godinu u općini Centar bilježe stalni rast i razvoj za šta imaju našu punu podršku. Ovo je jedna od mjera koju poduzimamo u okviru aktivne politike unapređenja poljoprivrednog razvoja. U predstojećem rebalansu budžeta Općine Centar planiramo izdvojiti dodatnih 20.000 KM namijenjenih za nabavku i dodjelu plastenika za organsku proizvodnju. Također, u saradnji sa predstavnicima Arhitektonskog fakulteta imamo namjeru urediti zelenu pijacu na Ciglanama, što je dobra prilika da se plasira višak zdravih proizvoda. Općina Centar će omogućiti besplatan zakup stolova - objasnio je Ajnadžić.

Za najuspješnijeg farmera proglašen je Meho Muharemović kome je pripala nagrada od 1.000 maraka. Nihada Pandžić je sa 700 KM nagrađena za najbolje zoohigijenske uslove držanja životinja, dok je Kasim Samouk također sa 700 KM nagrađen za najznačajnije povećanje broja stoke i kapaciteta poljoprivrednog objekta.

U kategoriji uzgajivača goveda nagrađeni su: Beriz i Refik Omerović, Sabit i Amir Pandžić, te Munib Gljiva. Za najbolje uzgajivače ovaca proglašeni su: Ćiro Ješić, Žarko Rašević, Sabahet Seferović, Jadranko Rađenović, Hašim, Zejnil i Sead Pandžić, te Hašim i Halid Muharemović. Općina je ove farmere nagradila novčano sa iznosima od 300 do 600 maraka. Za najboljeg pčelara proglašen je Munib Pandžić koji je nagrađen sa 500 KM, na drugom mjestu je Muhamed Salkanović (400 KM) i na trećem Snježana Rašević (300 KM).

- Želimo da proširimo obuhvat ovog projekta, za šta imamo svesrdnu podršku načelnika Ajnadžića, jer je činjenica da Općina Centar ima oko 51 posto zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju, što predstavlja našu bazu za razvijanje poljoprivrede, posebno stočarstva kao jedne od budućih najperspektivnijih grana privrede u BiH i Općini Centar. Jako je bitno naglasiti da se svih ovih godina zadržao kontinuitet ovog projekta i svi koji se bave poljoprivredom su uspjeli održati i unaprijediti svoj segment proizvodnje što prenose na mlađe generacije i posebno me raduje da u ovom projektu imamo dosta žena koje vrlo predano rade i dobijaju nagrade - kazao je Katica, navodi se u saopćenju Općine Centar.