Dio odgovora je već stigao i Mehmedović ističe da je, prema onome u šta je dosad imao uvid, prisutan debalans na štetu Bošnjaka i uglavnom u korist Hrvata, u odnosu na posljednji popis stanovništva, kako je propisano.

- Odgovore koji su stigli ću komentirati na sjednici Zastupničkog doma u četvrtak, ali očigledno je da je u ovom dijelu u koji sam imao uvid prisutan strašan debalans na štetu Bošnjaka, i uglavnom u korist Hrvata – rekao je Mehmedović.

Kazao je da je kod određenih direktora agencija, uprava prekršen Ustav i zakoni, te da je i u Parlamentarnoj skupštini BiH debalans na štetu Bošnjaka.

- Denis Zvizdić je bio u rukovodstvu Zastupničkog doma i u prošlom mandatu, sekretar Zajedničke službe Parlamenta je također bio Bošnjak i oni su propustili da reaguju – dodao je Mehmedović.

Ocijenio je da stranački sporazum između SNSD-a i HDZ-a funkcionira u punom kapacitetu.

- Pri zapošljavanju su se formirale komisije gdje su većinom bili Srbi i Hrvati i zapošljavali su se uglavnom Srbi i Hrvati – dodao je Mehmedović.