Insistiraju na izmjeni zakona koji bi omogućio da Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) bude pod ingerencijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

- Komisija je konstatovala da FUCZ nije radio u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Da je FUCZ stvorio obligacioni odnos sa firmom Srebrena malina u trenutku kada ta firma nema dozvole za promet medicinskim sredstvima. Komisija smatra da FUCZ nije provjerio profesionalnu sposobnost društva Srebrena malina za sklapanje ugovora u vrijednost 10,5 miliona KM - rekao je u današnjem obraćanju novinarima Damir Mašić, predsjednik Komisije za sigurnost Zastupničkog doma FBiH.

Dodaje, čitajući zaključke Komisije da je Federalna uprava civilne zaštite propustila osigurati garanciju da će Srebrena malina ispoštovati ugovorne obaveze.

- Komisija smatra da Vlada FBiH nije adekvatno nadzirala rad FUCZ-a i predlaže Vladi FBiH da hitno ispita mogućnost raskida ugovora sa Srebrenom malinom. Komsija će predložiti Zastupničkom domu FBiH da zahtijeva od Vlade FBiH razrješenje dužnosti Fahrudina Solaka - rekao je Mašić.

Dodaje kako je još jedan od zaključaka Komisije da se pripremi legislativa koja će omogućiti da se nadležnost FUCZ-a prenese na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Svugdje u svijetu civilna zaštita je u sklopu MUP-a i to je razlog što tražimo da kod nas FUCZ bude pod ingerencijom MUP-a FBiH. Da je bilo tako, ovakve stvari se sigurno ne bi dešavale. Ovo je naš doprinos raspetljavanju cjelokupne situacije. Ovo će biti prezentirano 28. maja na sjednici Zastupničkog doma FBiH - rekao je Mašić.

Rekao je da odgovore koje su dobili iz FUCZ-a su nekorektni, neozbiljni, a da je odgovore pisala zamjenica Solaka Sanita Alagić.