Glasnogovornik Toplana Ženja Ljubuškić, kazao je da je svima koji imaju pravo umanjen račun za deset posto i pojasnio:

- Nakon završetka poslovne godine, urađenih analiza i konsolidacije poslovanja, Uprava KJKP Toplane Sarajevo donijela je odluku o umanjenju januarskog računa  korisnicima za 10 posto. Odluka je donesena zbog činjenice da su vremenske prilike u oktobru 2019. godine bile povoljne, te da je u tom mjesecu bila umanjena isporuka toplotne energije. Svi naši korisnici koji grijanje plaćaju paušalno umanjen je račun za 10 posto. Na uplatnom nalogu neredovnim platišama za grijanje, to umanjenje se ne primjeti na nalogu, ali umanjeno je na saldu, jer imaju mnogo dužni pa ne vide da je januarski račun umanjen za deset posto – kazao je Ljubuškić.

U stanovima u kojima imaju ugrađeni mjerači, umanjenja računa za deset posto neće biti, jer ovi naši potrošači plaćaju onoliko koliko potroše energije za grijanje, dodao je Ljubuškić.