U periodu od 2004. do 2017. godine, iz budžeta svih nivoa vlasti političkim subjektima u Bosni i Hercegovini isplaćeno je ukupno 263,2 miliona KM.

Izdvajanja iz budžeta za finansiranje političkih stranaka povećavala su se iz godine u godinu. Tako je, poređenja radi, 2004. godine ta cifra iznosila 13,2 miliona maraka, 2016. godine 18 miliona KM, dok je prošle godine izdvojen 18,1 milion KM.

Značajan dio prihoda koji ostvare tokom godine, i to većinom iz budžeta, političke partije potroše u predizbornim kampanjama. Prema zvaničnom izvještaju Centralne izborne komisije, tokom lokalnih izbora 2016. godine na kampanju je potrošeno više od sedam miliona maraka. Najviše novca uloženo je u štampanje predizbornih oglasa, saopćenja i obavještenja u javnim glasilima (2,3 miliona KM), potom na troškove štampanja plakata (1,4 miliona KM), te na plakatiranje (1,3 miliona KM).

Struktura troškova izborne kampanje 2016. godine  Izvor: CIKBiH 

Procjene su da će ovogodišnja izborna kampanja koštati blizu deset miliona maraka. Pri tome, navedene cifre odnose se samo na zvanične finansijske izvještaje koje stranke podnose CIK-u. U realnosti, ti iznosi su znatno veći. Recimo, prosječni prijavljeni trošak za jedan predizborni skup iznosi između dvije i tri hiljade maraka, što uglavnom ne pokriva ni cijenu iznajmljivanja jedne dvorane.

Monitoring koji provodi Transparency International u BiH pokazao je da su u prvih 15 dana ovogodišnje predizborne kampanje političke stranke potrošile više od 790.000 KM samo na plaćeno oglašavanje u elektronskim i štampanim medijima. Analizom je obuhvaćeno deset političkih stranaka i osam kandidata za pojedinačne funkcije, a oni su zajedno od početka kampanje objavili 1.428 plaćenih oglasa na TV stanicama i u printanim medijima.

Zvanični finansijski izvještaji o prihodima stranaka u 2017. godini pokazuju da politički subjekti najveći dio svojih prihoda ostvaruju iz budžeta sa svih nivoa vlasti, dok članarine i donacije fizičkih i pravnih lica čine tek mali dio njihove "zarade".

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH u protekloj godini ostvarila je ukupan prihod od 2.491.135 KM. Od članarina je na račun SDP-a uplaćeno 257 hiljada maraka. Finansijski prilozi fizičkih lica i članova stranke iznosili su 61.000 KM, a prihodi iz budžeta 1.603.688 KM.

BPS Sefer Halilović od članarina je inkasirala nešto više od 24 hiljade maraka, dok su iz budžeta naplatili 476.985 KM. Ukupan prihod ove stranke u 2017. bio je 530.065 KM.

HDZBiH iz budžeta je u 2017. dobio 1.910.815 KM. Prihodi od članarina iznosili su 85.000 maraka, finansijski prilozi 37.916 KM, a iz budžeta je za HDZ izdvojeno 1.775.605 KM.

Stranka demokratske akcije (SDA) od članarina je prošle godine dobila više od 87.000 maraka, a od finansijskih priloga fizičkih lica i članova stranke 719.307 KM. Prilozi pravnih lica iznosili su 40.800 KM, a od prihoda imovine koja je u vlasništvu stranke naplaćeno je 56.110 KM. Iz budžeta je SDA finansirana sa 3.400.338 KM, a ukupno su u 2017. godini ostvarili prihod 4.404.297 KM.

Savez za bolju budućnost (SBB) prošle je godine zaradio ukupno 1.813.786 KM. Od članarina je naplaćeno 50.000 KM, a od finansijskih priloga fizičkih lica 110.000 KM. Prihodi iz budžeta iznosili su 1.618.813 KM.

Ukupni prihodi SNSD-a u 2017. godini bili su 2.284.539 KM. Od toga je od članova stranke prikupljeno 622.605 maraka, a iz budžeta 1.657.205 maraka.

Partija demokratskog progresa (PDP) ukupno je prošle godine ostvarila prihod od 605.730 maraka. Od članarina je PDP dobio 57 hiljada KM, a od finansijskih priloga oko 18.000 KM. Iz budžeta je izdvojeno 520.000 maraka.

Demokratska fronta (DF) ostvarila je prihod 1.228.135 KM. Članovi te stranke su za članarine zajedno izdvojili 17.000 KM, od finansijskih priloga ostvareno je 49.000 KM, a iz budžeta je DF dobio 1.119.060 KM.

Skromnih 74.172 KM prošle je godine zaradio Građanski savez (GS). Od članova stranke naplaćeno je tek 370 KM, a od finansijskih priloga nešto više od 7.000 KM. Iz budžeta je za GS izdvojeno 58.251 KM.

Ukupni prihodi Naše stranke u 2017. bili su nešto veći od 511 hiljada maraka. Od toga je najveći dio novca pristigao iz budžeta - 504.000 KM, dok je od članarina prikupljeno 4.630 maraka.