U 2020. godini dva puta je korigovana cijena gasa. Prvi put snižena je nabavna cijena gasa 1. januara, a nakon toga i 1. maja 2020. godine, kažu u Sarajevogasu.

- Cijena jednog kubnog metra gasa sa PDV-om iznosi 0,714 maraka. Za veliku privredu, 0,913 KM, KJKP Toplane Sarajevo 0,714 i malu privredu 0,924 marke. Za posebnog kupca Sarajevogasa A. D. Istočno Sarajevo, kubni metar gasa košta 0,667 maraka. Veleprodajna cijena prirodnog gasa iznosi 0,530 KM/Sm3, koja za KJKP Sarajevogas predstavlja nabavnu cijenu, a primjenjuje se od 1. maja 2020. godine - kazala je Amra Topalbećirević, glasnogovornica Sarajevogasa.

Pogledajte u tabeli kako se formira cijena gasa za potrošače.

Sarajevogas ima 73 hiljade 231 kupca gasa, a od toga je 69.534 domaćinstava, 3.156 u maloj privredi i u velikoj privredi 541 kupca gasa.

- Cijene centralnog grijanja za domaćinstva bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije po jednom metru kvadratnom u sezoni grijanja koja je nastupila za oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart i april sa PDV-om iznosi 2,13 maraka, u što su uključeni troškovi za priključnu snagu plus isporučena energija. U novoizgrađene zgrade u Kantonu Sarajevo obavezna je i ugradnja individualnih mjerila utroška toplotne energije. Do sada je ugrađeno oko pet hiljada individualnih mjerila, ali ovi potrošači plaćaju koliko su potrošili - kaže Ženja Ljubuškić, glasnogovornik Toplana.

Za stan prosječne površine od 60 kvadrata bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije u sezoni grijanja mjesečno se fakturiše po 127,8 KM za period oktobar-april.

Cijene centralnog grijanja za poslovne prostore bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije  po jednom kvadratu u sezoni grijanja (sedam mjeseci: oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart i april) sa PDV-om iznosi 3,85 maraka u koje su uračunati troškovi za priključnu snagu plus isporučena energija.

Što znači da se za poslovni prostor prosječne površine od 60 kvadrata bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije u sezoni grijanja za stan iste kvadrature mjesečno fakturiše po 231 KM za period oktobar-april.  

Cijena centralnog grijanja zavisi od ulaznih cijena energenata od kojih se proizvodi toplotna energije, a to se prevashodno odnosi na ulaznu cijenu prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije s obzirom na procentualno učešće cijene gasa u strukturi cijene centralnog grijanja. Konačnu Odluku o cijeni centralnog grijanja utvrđuje i donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog nezavisnog stručnog tijela, poručuju iz Toplana.

Toplane na području Kantona Sarajevo imaju 54 hiljade i 300 korisnika od koji je 51,5 hiljada korisnika stambenog prostora i 2,8 hiljada poslovnih prostora. Raspolažu sa 143 kotlovska postrojenja i više od 83 kilometra distributivne mreže što Toplane Sarajevo čini najkompleksnijim sistemom ove vrste u državi BiH. Sve kotlovnice kao osnovni energent za proizvodnju toplotne energije koriste prirodni gas. U slučaju poremećaja dotoka prirodnog gasa iz bilo kojeg razloga na 90 posto postrojenja se može koristiti alternativno gorivo, lož ulje ili mazut.