Kako je za Faktor potvrdio Kolić, on je u tom zahjevu naveo da se selektivnim objavljivanjem pojedinih zaključaka u ovoj fazi postupka krši Zakon o krivičnom postupku, koji se tiče prava osumnjičenog, odnosno krši se načelo presumpcije nevinosti.

Pojasnio je da se radi o dokazima koji nisu podvrgnuti sudskoj ocjeni, druga strana nije imala mogućnost da se izjasni, odnosno nisu bili predmet rasprave.

- Među takve dokaza spadaju i navodni zaključci vještačenja respiratora, kažem navodni jer mi nismo imali uvid u taj nalaz, nije bio predmet rasprave, a Tužilaštvo je sa tim izašlo u javnost. Oni su mogli eventualno saopćiti da je vještačenje obavljeno, da su zaprimili nalaz, ali ne i iznositi i sadržaj nalaza - pojašnjava Kolić.

Time se, kako je naveo, u javnosti stvara jednostrana slika, bez sagledavanja šire priče.

On je u zahtjevu od Suda zatražio da zabrani Tužilaštvu iznošenje i komentiranje pojedinačnih dokaza iz istrage i poduzetih radnji sve dok ne bude donesena naredba o obustavi istrage ili eventualno podignuta optužnica.