Vrlo skupi lijekovi

- Pametni lijekovi, odnosno citostatici, u primjeni su u savremenim protokolima liječenja hematoonkoloških pacijenata, i nalaze se na Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koja se mogu koristiti i na teret sredstava Fonda solidarnosti. Navedeni, kao i svi drugi lijekovi, nabavljaju je putem Javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Radi se o vrlo skupim lijekovima, koji na prijedlog nadležnog ljekarskog konzilija odobrava nadležna Komisija - navodi nam Vlatka Martinović, direktorica Federalnog zavoda za zdravstvno osiguranje i reosiguranje i dodaje:

- Svi pacijenti se putem web stranice Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, mogu informirati o lijekovima i uslugama koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti, na temelju Liste lijekova koju donosi Vlada Federacije BiH, na prijedlog resornog ministarstva, a pacijenti prava ostvaruju posredstvom kliničkih ustanova.

Haruna Drljevića, onkološkog hirurga, načelnika Odjela za bolesti dojke u Kantonalnoj bolnici Zenica, upitali smo zašto se kod nas onkološkim pacijentima uglavnom za liječenje propisuje hemoterapija, a rjeđe pametni lijekovi.

- Ja sam onkološki hirurg, bavim se operacijama kod onkoloških pacijenata, ja ne propisujem terapiju. Moja terapija je nož, grubo rečeno. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti i po našem kodeksu medicinske etike, ljekar je obavezan pacijentu preporučiti, pružiti, najoptimalniju terapiju bez obzira na cijenu lijeka. U ovom slučaju onkolog je taj koji procjenjuje koja vrsta terapije je potrebna, najučinkovitija za pacijenta. Naš zadatak je da pacijentu ponudimo najbolji način liječenja. U Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja postoji komisija koja odlučuje o pametnim lijekovima, a na preporuku ljekara onkologa - kazao nam je Drljević.

Terapija je jednog pacijenta koštala oko 87.000 KM 

On je dodao da su pametni lijekovi izuzetno skupi. Kaže kako je poznavao pacijenta koji je bio obolio od karcinoma pluća, a kojeg je terapija pametnim lijekovima koštala oko 87.000 KM i da su mu upomoć kod prikupljanja novca pritekle kolege.

- On se pridigao od tih lijekova, ali uskoro nakon toga potonuo i izgubio bitku sa bolesti. Dotakao bih se i lijeka Herceptin kod liječenja karcinoma dojke. Za čitav ciklus potrebno je izdvojiti oko 50.000 KM po pacijentu. Dakle, ekstremno skup lijek - kazao nam je Drljević.