Općina Trnovo

Općinsko vijeće Trnovo ima 15 vijećnika, SDA je dobila 10 mandata, SDP jedan, Narod i pravda jedan mandat, Munib Torlak kao nezavisni kandidat također je ušao u Općinsko vijeće Trnovo, Demokratska fronta je dobila jedan mandat, a u Vijeće ulazi i Branka Kenjić kao kandidat DF-a i GS-a.

Mandate su kao kandidati SDA osvojili Amina Dedić, Adela Milišić, Ismet Mulaosmanović, Suljo Ramić, Belma Čerkez, Zijo Hromo, Ismet Godinjak, Mehmedalija Pindžo, Mediha Žilić i Amina Bunar.

SDP će u ovom mandatu predstavljati vijećnik Hikmet Bandić, a Narod i pravdu Almedina Krupalija. DF-ov kandidat Asaf Kereš je također ušao u OV Trnovo.

Općina Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići ima 27 vijećnika. SDA će u ovom sazivu imati 12 vijećnika, Narod i pravda 8, Nezavisni blok 2, kao i SDP. Stranka za BiH, BPS Sefer Halilović i Platforma za progres će imati po jednog vijećnika.

SDA će u ovom mandatu u Vijeću u Hadžićima predstavljati Dženan Rizvo, Mirza Mušanović, Alma Ejubović, Salko Japalak, Sedin Dajdžić, Nedžad Karić, Adnan Čorbo, Lejla Čomor, Arnela Mujić, Muharem Fišo, Muhamed Dupovac, Zifet Dželko.

Vijećnici Naroda i pravde u naredne četiri godine u OV Hadžići su Anela Šehić-Lihovac, Elvir Čekrlija, Vernesa Fatić, Almir Kardaš, Velida Tabak, Lejla Rešidović, Amina Redžepovac i Emina Fišo.

Vijećnici Nezavisnog bloka su Admir Mujanović i Aldin Horman, a SDP-A Mirsad Dupovac i Minela Fatić. Mujo Ibrica je vijećnik Stranke za BiH koji će u naredne četiri godine biti u Vijeću u Hadžićima, dok je iz BPS-a vijećniči mandat osvojio Rusmir Sušić.

Kandidat Platforme za progres Almin Bašić je također osvojio vijećnički mandat.

Općina Novo Sarajevo

U Općinskom vijeću Novo Sarajevo gdje će sjediti 31 vijećnik, najveći broj mandata, devet, osvojila je stranka Narod i pravda, dok su Naša stranka i SDA osvojile po pet vijećničkih mandata.

SDP će imati četiri vijećnika u OV, a Nezavisna bosanskohercegovačka lista, SBB i koalicija DF i Građanski savez po dva manadata.

Vijećnici Naroda i pravde su Srđan Srdić, Samir Bejić, Dženana Hadžimahmutović, Nijaz Džaka, Riad Idrizović, Tea Kulenović, Sanela Halać, Danijela Šahat i Emir Rustempašić.

Vijećnici Naše stranke bit će Robert Pleše, Samir Imamović, Anesa Karaselimović, Mirela Džehverović i Ahmed Kosovac. SDA-ovi vijećnici u Novom Sarajevu su Hazim Bahtanović, Alma Čengić, Reuf Hafizović, Bahrudin Delić i Hamid Bahto.

SDP-ovi vijećnici su Elvedin Korora, Majda Kalamujić, Armin Handžar i Arslan Dučić. Vijećnici Platforme za progres u Novom Sarajevu u naredne četiri godine bit će Elvedin Cernica i Suzana Fazlić, a NBL-a Haris Selmanović i Nedim Salihagić.

DF i Građanski savez također imaju dva vijećnika i to Edhema Imamovića i Marijelu Hašimbegović. Isto toliko vijećnika ima i SBB i to Adnana Zekovića i Edina Rovčanina.

Općina Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža ima 31 vijećnika, a u ovom sazivu 11 SDA-ovih, 11 vijećnika Naroda i pravde, tri iz SDP-a, po dva iz Naše stranke i Platforme za progres i po jednog vijećnika iz Prve stranke i NBL-a.

U OV Ilidža sjedit će vijećnici SDA: Mahir Lokvančić, Damir Laličić, Amel Pintol, Midhat Karić, Muhamed Omerović, Alma Muratović, Fadil Lokvančić, Džana Šačić, Alma Vatrić, Ahmed Krupalija i Alma Avdić.

Vijećnici NiP-a su Tarik Stambolić, Nermina Memić, Mirsad Madeško, Nejra Turudija, Ajla Milišić Pepić, Edis Vreto, Šemso Imamović, Anida Skenderagić, Tarik Ćenanović, Haris Topalović i Edita Turković.

Vijećnici SDP-a su Samir Avdić, Ammar Uzunović i Selver Zećirović.

U naredne četiri godine vijećnici Naše stranke će biti Redžo Lemezan i Amar Bungur, a Platforme za progres Jasmina Vranjača i Tarik Hošić. Mujo Hošić je vijećnik Prve stranke koji će biti u naredne četiri godine u OV Ilidža i vijećnik NBL-a Kemal Habibija.

Općina Novi Grad

U Općinskom vijeću Novi Grad u naredne četiri godine sjedit će 10 vijećnika SDA, devet iz Naroda i pravde, tri iz Naše stranke, dva iz Platforme za progres, dva iz SDP-a, dva iz BOSS-a, te po jedan vijećnik iz SBB-a, Unije socijaldemokrata BH i koalicije DF-GS-a.

Vijećnici SDA u Novom Gradu bit će Nezir Hadžić, Tajib Delalić, Edina Gabela, Nejra Džanko, Hadžan Konjo, Kenan Kolašinac, Jasmin Smječanin, Edita Šandal, Elza Gaković i Adnan Gušo.

Vijećnici NiP-a su Alem Logo, Mirza Selimbegović, Toni Vukadin, Aida Ožegović, Adis Pljevljak, Merjem Ridžal, Dino Okerić, Silvije Kristić i Almir Džindo.

Naša stranka imat će tri vijećnika, Vernesa Ćosića, Adija Škaljića i Enisu Spahić.

Platformu za progres će u OV Novi Grad u naredne četiri godine predstavljati Maja Muftić Dedović i Mehmed Karkelja. SDP-ovi vijećnici su Ajša Saračević i Abel Baltić. A BOSS-ovi vijećnici su Bajro Biber i Fahrudin Tinjak.

Vijećnik SBB-a u Novom Gardu je Ifet Mahmutović, a USD-a BH Drago Jurić, dok će Mirza Memišević u anredne četiri godine predstavljati koaliciju DF-GS.

Općina Ilijaš

U Općinskom vijeću Ilijaš sjedi 25 vijećnika od toga je 12 mandata dobila Stranka demokratske akcije, osam Narod i pravda, SDP tri vijećnička mandata a SBB dva.

SDA-ovi vijećnici su Alma Omerović, Anel Bumbulović, Mehmed Sinanović, Elma Masnopita, Alen Hasković, Alen Arnautović, Adem Alić, Halid Dizdarević, Seid Bektić, Kenan Hasić, Semir Dedić i Denis Dilberović.

Vijećnici Naroda i pravde su: Vernesa Bešlija, Almir Špiodić, Kenan Buza, Dino Čustović, Adnan Abadžija, Amina Ramić, Meho Hido i Alema Džafo.

SDP-ovi vijećnici su Alan Šerak, Anela Subašić i Selma Barić, a SBB-ovi su Akif Bešlija i Muhamed Handžić.

Općina Centar

U Općinskom vijeću Centar sjedit će 31 vijećnik, od toga osam vijećnika Naroda i pravde, sedam iz Naše stranke, sedam iz SDA, četiri iz SDP-a, po dva iz SBB-a i Platforme za progres te jedan vijećnik koalicije DF-GS.

Vijećnici Naroda i pravde su Sejad Đozo, Jasmin Ademović, Nermin Kapo, Biljana Lazarević, Senada Bosno, Senad Maksić, Haris Bašić i Đenan Mulić.

Vijećnici Naše stranke su Amra Zulfikarpašić, Nihad Uk, Alen Girt, Ira Adilagić, Aida Koluder-Agić, Samir Fazlić, Sara Arslanagić.

SDA-ovi vijećnici su Lajla Ćosović, Velija Katica, Miralem Šenderović, Hamdija Hasanović, Jasmin Šljivo, Lejla Khattab, Mehmed Muharemović.

SDP-ovi vijećnici su Denis Challenger, Benjamin Isović, Dragan Stevanović i Belma Kapo.

Vijećnici Platforme za progres Maida Gabela i Željko Majstorović, te SBB-a Ismir Jusko i Sulejman Haljevac, te jedan vijećnik koalicije DF-GS Đenan Muminović.

Općina Stari Grad

Općinsko vijeće Stari Grad ima 31 vijećnika, a Nezavisna bosanskohercegovačka lista i SDA imaju po sedam vijećnika, Narod i pravda pet, SDP tri, Naša stranka dva viječnika kao i Savez za Stari Grad, SBB i Platforma za progres. Jednog vijećnika imat će Liberalno demokratska stranka BiH.

NBL-ovi vijećnici su Mirza Batalović, Husein Holjan, Lejla Begović, Sejfo Šehović, Alija Begić, Seid Škaljić i Amrudin Džanović.

SDA-ovi vijećnici su Abdulah Skaka, Vedad Deljković, Adi Zahiragić, Srđan Simonović, Salih Išerić, Adnan Smajlović i Vedad Šahović. Vijećnici Naroda i pravde su Damir Saračević, Almedin Miladin, Almedina Zukorlić Pašalić, Šejla Uzunović i Emir Bićo.

SDP-ovi vijećnici u naredne četiri godine bit će Malik Garibija, Muamer Mekić i Anisa Čengić Bašović.

Vijećnici Naše stranke su Zlatan Ljuhar i Vibor Handžić. Savez za Stari Grad ima također dva vijećnika i to Almu Jašarević i Vedrana Dodika.

Nermin Džino i Anis Krivić će u ime SBB-a sjediti četiri godine u OV Stari Grad. Platforma za progres ima također dva vijećnika, Ajdina Holjana i Sabahudina Arapovića, a Liberalno demokratska stranka BiH ima jednog vijećnika, Jasmina Skorupana.

Općina Vogošća

U Općinskom vijeću u Vogošći sjedi 27 vijećnika, a najveći broj mandata, 11 dobila je SDA, zatim Narod i pravda šest, SDP tri, DF-GS također tri, te NBL, Naša stranka, Platforma za progres po jedan i SBB također jedan mandat.

Vijećnici SDA U Vogošći su Migdad Hasanović, Sabiha Salčin, Jasmin Handžić, Nihad Hadžić, Haris Fazlić, Edin Pašić, Bego Selimović, Almedin Mehić, Faruk Turković.

Vijećnici NiP-a su Midhat Kerla, Admir Piknjač, Emina Džano, Lamija Lučkin, Enis Čavčić, Enis Bogilović, a SDP-a Fuad Abaspahić, Bakir Crvenjak i Munib Sivac.

Demokratska fronta i Građanski savez imaju tri vijećnika, a to su Avdo Gljiva, Ilijaz Pilav i Ćamil Cvrk.

NBL-ov vijećnik je Alija Gluhović, Bojan Farkaš je vijećnik Naše stranke. Bego Gljiva vijećnik je Platforme za progres, a Nuško Suljević vijećnik SBB-a.