Prema riječima šefice Klinike za gastroenterohepatologiju, dr. Aide Saray riječ je o veoma složenoj metodi kojom se sprječava razvoj karcionoma jednjaka.

- Barettov jednjak je oboljenje koje predstavlja prekancerozno stanje. Zahvaljujući novoj opremi i stručnom usavršavanju naših ljekara i medicinskog osoblja, zvanično smo uveli proceduru radiofrekventne ablacije Barettovog jednjaka, kao najučinkovitije metode liječenja pomenute bolesti. Tokom izvođenja procedure ujedno smo vršili i edukaciju ljekara i našeg medicinskog osoblja, a superviziju zahvata vršio je kolega i stručnjak iz KBC "Rebro" iz Zagreba dr. Pave Markoš - izjavila je dr.Saray.

Dodala je da je raduje što pacijentima mogu pružiti kompletne usluge liječenja Barettovog jednjaka u KCUS-u, bez potrebe izmještanja izvan naše zemlje.

U okviru edukacije uspješno su urađene dvije procedure, koje su uz nazočnost ljekara i medicinskog osoblja KCUS-a uradili dr. Sanjin Glavaš i dr. Vedad Papović.

- Uvođenje pomenute procedure omogućava našim pacijentima optimalan tretman u liječenju na najvišem nivou zdravstvene usluge, čime KCUS postaje jedina ustanova u Bosni i Hercegovini sa odgovarajućom opremom i kadrom za liječenje Barrett-ovog jednjaka. Na Klinici za gastroenterohepatologiju uspješno se radi i niz drugih gastrointestinalnih oboljenja, metodom radiofrekventne ablacije sluznice gastrointestinalnog trakta - naveli su dr. Papović i dr. Glavaš.

Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović ističe da KCUS kontinuirano radi na uvođenju novih usluga i primjeni novih metoda u liječenju, kako bi građani imali kompletne usluge u svojoj zemlji bez potrebe za izmještanje na liječenje izvan BiH.

- U proteklih nekoliko godina uveli smo niz novih metoda i procedura, čime smo značajno obogatili spektar zdravstvenih usluga koje se pružaju u KCUS-u. Od velikog značaja u liječenju oboljelih je da imaju uslugu u svojoj zemlji, gdje imaju mogućnost kontakta sa svojim porodicama i već poznatim ljekarima i medicinskim osobljem. Stoga svakom našom aktivnošću nastojimo stvoriti što ugodniji ambijent boravka i liječenja bolesnika, u čemu je od krucijalne vrijednosti mogućnost kontinuiranog pružanja kompletnih usluga u KCUS-u - kazala je prof. dr. Izetbegović. 

Dodala je da su u KCUS-u fokusirani na realne potrebe bolesnika, prema kojima se vrši nabavka terapijske i dijagnostičke opreme, kao i edukacija i stručno usavršavanje ljekara, medicinskog i nemedicinskog osoblja.

- Prvi smo i jedini u pružanju brojnih usluga, a od ove sedmice jedna od tih usluga je i radiofrekventna ablacija sluznice Barettovog jednjaka. Karcinom je često oboljenje, čime se dodatno povećava potreba za stalnim stručnim usavršavanjem i napretkom u svim oblastima medicine - kazala je Izetbegović.