- Razmatranjem ovog zahtjeva utvrđeno je da inicijativa koju je KJKP Rad proslijedio Općini Stari Grad nije razmatrana, a samim tim ni usvojena na sjednici Gradskog vijeća, dok je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na upit sekretarke organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo Alme Destanović da li je upoznata sa inicijativom odgovorila: "Prvi put čujem i vidim", iako je imenovana navedena u listi dostave, te bi trebala biti upoznata sa dokumentima koje zaprima i šalje Gradska uprava - naveli su iz Općine.

Općina Stari Grad Sarajevo smatra neosnovanim i neozbiljnim zahtjeve iz inicijative koju je proslijedila direktorica KJKP Rad Vera Arnautović, a pokrenuo predsjedavajući GV Jasmin Ademović (NiP) da se novcem građana plaća redizajn i modernizacija web stranice KJKP Rad, uvođenje korisničkog servisa, aplikacija, informacije za medije i gostovanja u medijima, te angažman osviještenih influencera, a dodatno je, kako ističu, ovaj zahtjev neprihvatljiv i upitan u izbornoj godini.

- Podsjećamo da su prema finansijskom izvještaju, prihodi KJKP Rad u 2021. godini iznosili 41.687.743 KM. Prema evidenciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS - Registra zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, KJKP Rad ima oko 1.150 uposlenih i sigurni smo da bi se kvalitetnom preraspodjelom poslova mnogo toga moglo promijeniti u povećanju prepoznatljivosti i imidža ove firme, te kvalitetnijoj komunikaciji s korisnicima - naveli su iz Općine.

Općina Stari Grad Sarajevo obavještava sva kantonalna javna preduzeća da nikada neće podržati inicijative ovakve vrste, niti trošiti budžetska sredstva u navedene svrhe.

- Svako javno komunalno preduzeće, posebno KJKP Rad mora preuzeti svoje dužnosti i obaveze propisane zakonom, jer prihod koji imaju (cca 41 mil KM) ostvaren je od naplate usluge građanima kojima tu uslugu moraju i osigurati, ne samo kroz rad nego i kroz pružanje adekvatnih informacija i kvalitetnu komunikaciju sa njima - zaključili su iz Općine.