Do 14.12. 2020.godine Operatorom za OIEIEK je rukovodio Boriša Misirača (SBB), koji je za direktora imenovan 2016. godine, a Odlukom Vlade FBiH od 3. 12. 2020. godine razriješen s dužnosti radi isteka četverogodišnjeg mandata.

Nema dokumentacije o načinu prijema 20 uposlenika 

Osnivač Operatora, čije je sjedište u Mostaru, je Vlada Federacije 2013. godine a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

- Operator je na 31. 12. 2020. godine imao 33 zaposlenika, od čega je 30 angažovano po ugovoru na neodređeno vrijeme, a tri po osnovu ugovora na određeno. Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je kako je 20 osoba u 2020. godini zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme, iako su sva sistematizirana radna mjesta prethodno bila popunjena. Ugovori na neodređeno vrijeme zaključeni su sa osobama koje su u prethodnom periodu imale zaključene ugovore na određeno vrijeme. Za prijem zaposlenika po osnovu ugovora na neodređeno nije prezentirana dokumentacija kojom se potvrđuje način njihovog prijema u radni odnos - stoji u revizorskom izvještaju.

Revizori su uvidom u prezentiranu dokumentaciju koja se tiče naknada za prijevoz uposlenika utvrdili kako uz zahtjeve za naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla nije priložena potvrda o prebivalištu sa adresom stanovanja zaposlenika.

Naknada za troškove prijevoza na posao i s posla za 2019. godinu iskazana je u iznosu 25.242 KM i pravo na nju imaju svi zaposlenici čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja do 70 kilometara.

Ne zna se u koje svrhe je trošeno gorivo 

- Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je kako uz zahtjeve za naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla nije priložena potvrda o prebivalištu sa adresom stanovanja zaposlenika. U pojedinim slučajevima nije priložena ni potvrda prijevoznika o visini mjesečne karte na relaciji od mjesta stanovanja zaposlenika do mjesta rada. S obzirom na navedeno, ne možemo potvrditi osnovanost sticanja prava i isplate naknade za prevoz - navode revizori.

U Operatoru nema ni kontrole potrošnje goriva, pokazali su revizorski izvještaji.

- Operator za OIEIEK ima u vlasništvu dva službena automobila. Nabavka goriva za 2019. godinu od dobavljača Hifa Tešanj u iznosu od najmanje 19.024 KM vršila se bez prethodno zaključenog ugovora sa dobavljačem. Ne možemo potvrditi u koja vozila i u koje svrhe je utrošeno gorivo od dobavljača Holdina d.o.o. Sarajevo u iznosu od 5.444 KM.

Nadalje, utvrđeno je da se ne vrše kontrole potrošnje goriva, te da nisu donesene procedure o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila, procedure za normative i kontrolu potrošnje goriva za svako vozilo, kao i da se obrasci putnih naloga za službena vozila ne popunjavaju u skladu sa Pravilnikom o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnih naloga - navode revizori.

Ni u 2020. godini nije zaključen ugovor o nabavci goriva, procedure o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila nisu donesene kao ni normativi potrošnje goriva po vozilu. Nisu donesene ni procedure o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila...

Troškovi reprezentacije u Operatoru za 2019. godinu bili su 37.773 KM a odnose se na: troškove u vlastitim poslovnim prostorijama (10.819 KM), troškova ugostiteljskih usluga (6.980 KM), troškova za poklone date za reprezentaciju (17.222 KM) i ostale troškove reprezentacije (2.702 KM).

- Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je kako je za troškove ugostiteljskih usluga u 2019. godini utrošeno najmanje 17.188 KM. Iz priložene dokumentacije se nije moglo zaključiti razlog, u koje svrhe i na koji način su utrošena sredstva za ugostiteljske usluge s obzirom da nije prezentirana dodatna dokumentacija koja to potvrđuje.

Pored navedenog utvrđeno je kako je za poklone date za reprezentaciju utrošeno najmanje 17.222 KM (mobiteli, kišobrani, rokovnici, USB memorije i sl.) bez priložene dokumentacije kome je i na koji način navedeno dodijeljeno. Ne možemo potvrditi opravdanost isplate za troškove ugostiteljskih usluga i za poklone date za reprezentaciju u najmanjem iznosu od 34.410 KM - naveli su federalni revizori.

Slično je bilo u u 2020. godini.

Mobiteli, kišobrani, olovke 

- Troškovi reprezentacije iskazani su u iznosu od 30.132 KM odnose se na: troškove reprezentacije u vlastitim poslovnim prostorijama (618 KM), troškova ugostiteljskih usluga (4.042 KM) i troškova za poklone date za reprezentaciju (25.473 KM).

Uvidom u prezentiranu dokumentaciju utvrđeno je kako je za troškove ugostiteljskih usluga u 2020. godini utrošeno najmanje 6.169 KM. Pored navedenog utvrđeno je kako je za poklone date za reprezentaciju utrošeno najmanje 22.515 KM (mobiteli, kišobrani, olovke i sl.) bez priložene dokumentacije kome je i na koji način navedeno dodijeljeno.

Ne možemo potvrditi opravdanost isplate iznosa za troškove ugostiteljskih usluga i za poklone date za reprezentaciju u najmanjem iznosu od 28.684 KM - stoji u revizorskom izvještaju.

Revizori zbog nepostojanja relevantne dokumentacije nisu mogli utvrditi kome je prebačeno 20.000 KM.

- Na poziciji drugih kratkoročnih potraživanja u 2020. godini iskazane su date akontacije za službena putovanja u iznosu od 12.687 KM. Sa jednog od transakcijskih računa Operatora za OIEIEK je u februaru 2020. godine prebačeno je 20.000 KM na transakcijski račun čije vlasništvo se nije moglo utvrditi, za isplatu akontacija za putne troškove i učešća na sajmu, kako je navedeno u opisu transakcije na izvodu. Nije prezentiran putni nalog za službeno putovanje, nalog za isplatu, niti bilo kakva dokumentacija koja se odnosi na učešće na sajmu - navodi se u revizorskom izvještaju.