- Identifikovane nepravilnosti imaju za posljedicu narušavanje odredbi Zakona o javnim nabavkama i općih principa javnih nabavki – piše u izvještaju revizora.

Kao primjere su naveli javne nabavke usluga servisiranja liftova, te nabavki toalet papira i ubrusa.

Tako je kod nabavke usluga servisiranja liftova u Zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine utvrđeno da je odluka o izboru ponuđača donesena 30 dana nakon isteka važenja ponude, što nije u skladu s odredbama zakona.

Sporna su bila i postupanja kod nabavki toalet papira i ubrusa. Revizori su utvrdili da su provedena dva postupka nabavke iste robe, s tim da je jedan bio obustavljan zbog žalbe.

Posebno je zanimljivo da je u oba postupka sporazum zaključen sa istim dobavljačem, ali su za istu robu ugovorene različite cijene. Jedan sporazum za ovu nabavku zaključen je krajem oktobra na iznos od 389.000 KM, a jedan krajem avgusta na iznos od 117.500 KM.

- Prvobitno ponuđene cijene izabranog dobavljača su u oba postupka bile iste, ali su nakon e-aukcije snižene i to 4,5 posto u prvom postupku (npr. cijena za papirne ubruse u rolni je sa ponuđenih 0,60 KM/rolni snižena na 0,57 KM/rolni) i 41 posto u drugom postupku (npr. cijena za papirne ubruse u rolni je sa ponuđenih 0,60 KM/rolni snižena na 0,35 KM/rolni) – napisali su revizori u izvještaju.