Predstavnik FIPA-e u Japanu Shigehiko Nishihama učestvovao je u kreiranju sadržaja stručne knjige napisane o Bosni i Hercegovini pod zajedničkim autorstvom s drugim japanskim stručnjacima. Knjiga sadrži informacije o historiji, geografiji, kulturi, politici, ekonomiji, međunarodnim odnosima, svakodnevnom životu u BiH, odnosu i saradnji s Japanom.

To je prvi put da je jedna takva knjiga o Bosni i Hercegovini napisana i objavljena u Japanu. Više od 20 stručnjaka pisalo je pod zajedničkim autorstvom. Gotovo svi su profesori s univerziteta, vladini službenici i diplomate. Ova knjiga napisana je pod vodstvom dr. Nobuhira Shibe, poznatog profesora za područje bivše Jugoslavije, uključujući između ostalih, i bivšeg ambasadora u BiH Hideoa Yamazakija i diplomatu Ambasade Japana, Atsushija Saitoja.

U Japanu postoje profesori i specijalisti za bivšu Jugoslaviju, ali vrlo je malo onih koji se bave Bosnom i Hercegovinom. Međutim, tu je predstavnik FIPA-e koji već 30 godina prati dešavanja u BiH, te je ujedno i vodeći posrednik između dvije zemlje na polju ekonomske i kulturne saradnje. 

Nishihama piše da je Bosna i Hercegovina vrlo atraktivna za ulaganje, da raspolaže potencijalima u različitim oblastima koji bi mogli biti interesantni japanskim investitorima, pri tome ističući da je vrijeme za razmatranje preseljenja japanskih kompanija iz Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske u Bosnu i Hercegovinu.

U knjizi se također govori o posjeti delegacije japanskih kompanija tokom 2016. godine BiH, koja je organizirana u suradnji s FIPA-om, te o izvozu bh. vina u Japan počev od marta 2014. godine, te prvim posjetama japanskih turista BiH, čiji broj se svake godine povećava i danas iznosi oko 6.000 turista godišnje. Također, autor ističe dolazak japanske kompanije preciznih strojeva pod nazivom Tsubaki-nkashima koja je investirala u Bosnu i Hercegovinu u 2017. godini, te sada nosi naziv TN Bosnia d.o.o. Konjic, što predstavlja veliki značaj za bh. privredu.

Također, istaknuta je činjenica da japanske kompanije u Evropskoj uniji koriste proizvode i  dijelove strojeva koje kompanija Bekto Precisa  proizvodi u Goraždu. Knjiga je imala vrlo dobar odziv, te se već nalazi u mnogim javnim bibliotekama i knjižarama širom Japana.

Autori smatraju da će ona doprinijeti japanskim investicijama u BiH, kao i povećanju broja turista. Nishihama će i dalje nastaviti činiti napore kako bi privukao konkretne investicije iz Japana, navodi se u saopćenju FIPA-e.